Ahbarijiet

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-10-25 16:11:19


People who like or live in Rabat Malta

KOMUNITÀ AGOSTINJANA – KNISJA SAN MARK1. Ħdejn il-bieb tal-Knisja hemm ktejjeb biex wieħed jikteb l-ismijiet tal-qraba mejtin tiegħu u li jsir talb għalihom il-Ħadd 2 ta’ Novembru, fil-quddiesa tat-8.30am. Kull donazzjoni li tingħata tmur għal manutenzjoni tal-Knisja….Read More

Filwaqt li ghada jibda l-process ghal hatra ta’ kumitat gdid ghas-snin 2014 – 20…

Filwaqt li ghada jibda l-process ghal hatra ta’ kumitat gdid ghas-snin 2014 – 2016 b’ seduta generali fis-7.oo p.m. gewwa l-Kazin San Pawl, gewwa l-mahzen ghaddej gmielu x-xoghol fir-restawr tal-Ark Trijonfali taghna u fil-gbir ta’ fondi. Proset lil kulhadd.Read More

Strong market demand: new edition of Alfred Sant’s epic novel to be launched soon

Sant, long considered to be one of Malta’s foremost playwrights and … over both Rome and the caves in the Miskat Valley, limits of Rabat (Malta).Read More

Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembr…

Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembru, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tfakkar il-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin Membri tagħħa; b’Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Konċelebrata fis-6:00pm b’suffraġju għar-ruħhom fis-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani. Din il-Quddiesa se tiġi mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Stephen Magro O.F.M., Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Kor San Franġisk t’Assisi. Fejn wara jsir ukoll it-teberik tal-fdalijiet tal-Fratelli u Konsorelli Mejtin fil-Kannirja li tinsab taħt l-istess Santwarju.


Continue readingRead More

Jum it-Tifkira ta’ dawk li sfaw vittmi tal-Gwerra Nhar il-Ħadd 9 ta’ Novembru,…

Jum it-Tifkira ta’ dawk li sfaw vittmi tal-Gwerra

Nhar il-Ħadd 9 ta’ Novembru, huwa Jum it-Tifkira ta’ dawk kollha li sfaw vittmi minħabba t-Tieni Gwerra Dinjija. Għalhekk dak in-nhar l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp kif għamelt fis-snin li għaddew se tfakkar dawk il-Vittmi Rabtin li mietu matul din il-Gwerra. B’ċelebrazzjoni tal-Quddiesa b’suffraġju għar-ruħ dawn il-Vittmi fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani fl-9.45 a.m. immexxi mir-Rev. Gwardjan Patri Stephen Magro O.F.M., bis-sehem tal-Kor San Franġisk t’Assisi u wara se tagħmel Korteo li se jiġi mexxi mil-Girl Guides tar-Rabat minn quddiem l-istess knisja għall-quddiem il-Monument li jfakkar dawn il-Vittmi fi Ġnien Haword. Fejn quddiem l-istess Monument issir Ċelebrazzjoni ta’ Tifkira u wara jitqgħedu bukketti tal-fjuri f’riġlejn l-istess Monument mis-Sindki tar-Rabat, tal-Imdina u tal-Imtarfa, mir-rappreżentati tal-Għaqdiet Reliġjużi u Soċjali Rabtin u mill-qraba tal-Vittmi.


Continue readingRead More

L-Ewwel Erbgħa tax-Xahar Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Novembru, hija l-Ewwel Erbgħa tax…

L-Ewwel Erbgħa tax-Xahar

Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Novembru, hija l-Ewwel Erbgħa tax-xahar ta’ Novembru – ġurnata li niddedikawha lil San Ġużepp. Għalhekk dak in-nhar fis-Santwarju Nazjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat, fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani, fil-5.30 p.m. Adorazzjoni quddiem Ġesù espost fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Fejn jingħad ir-Rużarju, Talba lil San Ġużepp u tingħata l-Barka Sagramentali. Fis-6.00 p.m. Quddiesa fejn fiha jsir Katekeżi.


Continue readingRead More

Avvizi ta' mewt! http://www.rabatmalta.com/avvizi

Avvizi ta’ mewt!

http://www.rabatmalta.com/avviziRead More

http://maltarightnow.com/news/2014/10/22/feruti-wara-habta-fhaz-zebbug/

http://maltarightnow.com/news/2014/10/22/feruti-wara-habta-fhaz-zebbug/


MaltaRightNow – Feruti wara ħabta f’Ħaż-Żebbuġ
maltarightnow.com
Ħabta bejn erba’ karozzi f’Ħaż-Żebbuġ kmieni dalgħodu ħalliet xi sewwieqa feruti. Jidher li l-inċident seħħ għall-ħabta tat-7:40am, qrib il-More Supermarket fi Triq l-Imdina Ħaż-Żebbuġ. Fil-post issejħu ukoll il-paramediċi li waslu b’ambulanza.Read More

Aktar hidma fil-mahzen tal-Festa.

Aktar hidma fil-mahzen tal-Festa. Continue readingRead More

http://maltarightnow.com/news/2014/10/21/l-airbags-salvawna-incident-jimblokka-t…

http://maltarightnow.com/news/2014/10/21/l-airbags-salvawna-incident-jimblokka-t-telgha-tas-saqqajja/


MaltaRightNow – “L-airbags salvawna” – inċident jimblokka t-Telgħa tas-Saqqajja
maltarightnow.com
Aktar kmieni dalgħodu tfajla ta’ 19-il sena li kienet qed issuq Ford Fiesta fit-telgħa tas-Saqajja ma sofrietx ġrieħi meta sewwieq li kien ġej min-naħa l-oħra tat-triq b’Toyota Hilux spiċċa man-naħa l-oħra tat-triq u baqa’ dieħel head on fil-vettura l-pħra.Read More

Page 1 of 261 1 2 3 ... 261

Top↑