Ahbarijiet

L-ahhar cans ghal qaghaq tal-Appostli ghal din is-sena, dalghodu mill-mahzen tal…

L-ahhar cans ghal qaghaq tal-Appostli ghal din is-sena, dalghodu mill-mahzen tal-festa.

Read More

Jum il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Nad…

Jum il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu

Nadurawk o Gesu’ u mberkuk, ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna

Il-Ġimgħa 18 t’April 2014

8:00a.m. Kant tat-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u l-Uffiċju tal-Qari

2:30p.m. Via Sagra

3:00p.m. Ċelebrazzjoni Solenni tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu: Qari tal-Kelma t’Alla, Adorazzjoni tas-Salib Glorjuż u tqassim tal-Ewkaristija.

6:00p.m. Purċissjoni bl-istatwi tal-Passjoni organizzata mill-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Patrijiet Franġiskani u l-Banda Dekana u Ċittadina L’Isle Adam. Il-Purċissjoni tgħaddi mit-triqat: San Pawl, Muzeum, Vjal Santu Wistin, Saqqajja, Il-Kbira, u San Pawl. Continue reading

Read More

Sfineg, torti, qassatat u qaghaq mill-mahzen tal-festa fir-Rabat illejla.

Sfineg, torti, qassatat u qaghaq mill-mahzen tal-festa fir-Rabat illejla.

Read More

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-04-17 09:43:00


Photos from Thomas Calleja’s post in People who like or live in Rabat Malta
Inħossni Waħdi

Inħossni waħdi
hawnhekk ġo dal-ġnien:
nitlob u nishar
imfarrak, għajjien!

Inħossni waħdi
B’qalbi mifnija,
nitlob u naħseb:
Oh, x’agunija!

Rit: Missier, Missier:
ħalli jitbiegħed
minni dal-Kalċi!
Missier, Abba Missier:
ikun dak li trid int!

Inħossni waħdi
minn kulħadd ’il bogħod;
nitlob imbeżża’
inħossni nirtogħod.

Inħossni waħdi
hawn mingħajr kenn
nitlob u negħreq
għaraq tad-demm.

Rit: Missier, Missier:
ħalli jitbiegħed
minni dal-Kalċi!
Missier, Abba Missier:
ikun dak li trid int!

Inħossni waħdi
bħal f’ħolma ta’ ġenn
nitlob u nolfoq
u ħajti tintemm!

Inħossni waħdi
il-ħin għoddu sar
nitlob biex twarrab
dal-kalċi bl-imrar.

Rit: Missier, Missier:
ħalli jitbiegħed
minni dal-Kalċi!
Missier, Abba Missier:
ikun dak li trid int!

B’Kara – Malta 1980
Dan it-test kien ukoll immuzikat biex jitkanta waqt l-Adorozzjoni ta' Hamis ix-Xirka.

Read More

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-04-17 09:42:42


Photos from Tiberija Youths’s post in People who like or live in Rabat Malta

Read More

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-04-17 08:25:06

April 13, 2014Is-Sepulkru

Read More

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-04-17 08:17:39


Photos from Mark Psaila’s post in People who like or live in Rabat Malta
WIRJA TA' VARI FI TRIQ TONI FARRUGIA R-RABAT (MALTA)
HINIJIET TAL-FTUH:
JUM ID-DULURI MIS – 730 SAD – 900PM
IS-SIBT 12 T'APRIL MIS – 700 SAT – 830PM
HADD IL-PALM MIL10 SAL -1200AM
HAMIS IX-XIRKA MIS – 730 SAL -10PM
GIMGHA L-KBIRA MID – 915 SAL – 1200 AM

Read More

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-04-17 08:12:37


Photos from Saviour Bugeja’s post in People who like or live in Rabat Malta
Wirja unika f'Malta. Via Sagra mahduma b'madwar 85 000 zokk ta sulfarini uzati. madwar 22 kwadru.10 platti u aktar.Kapella San Katald.

Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-04-17 07:08:28


Ġimgħa l-Kbira 2014
Ritratti tal-Attivitajiet u Tħejjijiet marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira 2014 Continue reading

Read More

Qaghaq tal-Appostli b’ ricetta tradizzjonali friski matul il-gurnata kollha mill…

Qaghaq tal-Appostli b’ ricetta tradizzjonali friski matul il-gurnata kollha mill-mahzen tal-festa fir-Rabat.

Read More

Page 1 of 226 1 2 3 ... 226

Top↑