Ahbarijiet

Nirringrazzjaw lil COCKER PHOTOGRAPHY tal-Photo session fuq il-Vara ta’ San Ġuże…

Nirringrazzjaw lil COCKER PHOTOGRAPHY tal-Photo session fuq il-Vara ta’ San Ġużepp.

Poster tal-Vara jkun għal bejgħ fix-xhur li ġejjien.


Continue readingRead More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 23 TA’ NOVEMBRU 2014

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 23 TA’ NOVEMBRU 2014

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfp1/v/t1.0-1/c0.20.100.100/p100x100/10660141_853245028042086_8615126964573403995_n.jpg?oh=3e2bd98aa74535e8d0a297baa15ecc3f&oe=551E2832&__gda__=1423347894_224f5a8a5c685224b5c503c338a33b21

Parroċċa San Pawl, Rabat

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 23 TA’ NOVEMBRU 2014 IS-SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN TAL-ĦOLQIEN KOLLU 1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw is-Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu.- Fil-5.30pm ser issir Quddiesa fil-Kon Kattidral ta’ San Ġwann il-Belt li fiha l-Arċidjoċesi ser issellem u tirringrazzja lill-Arċisqof Emeritus Pawl Cremona O.P.2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:a) Nhar it-Tlieta ssir il-Laqgħa tal-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. b) Nhar il-Ħamis isiru l-Laqgħat tal-Ġenituri tat-Tfal tad-Duttrina.- Fl-4.15pm fiċ-Ċentru ta’ San Luqa fin-Nigret – Fis-6.00pm fil-Mużew tas-Subien- Wara l-Quddiesa tas-6.00pm issir Adorazzjoni bi preparazzjoni għat-Tesserament tal-Membri tal-Frigħat ta’ l-Azzjoni Kattolika.- Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Stampa.c) Nhar il-Ġimgħa issir Laqgħa għall-Membri kollha ta’ l-Azzjoni Kattolika fil-Knisja ta’ San Publju. d) Nhar is-Sibt isir it-Tesserament tal-Membri ta’ l-Azzjoni Kattolika fil-Quddiesa tas-6.00pm. Janima l-Quddiesa l-Grupp Tiberija Familja.3. Ser issir wirja ta’ Bambini tal-Milied fiċ-Ċentru San Pawl. Dawk interesati li jġibu xi Bambini jikkuntattjaw l-Uffiċċju Parrokkjali jew lis-Sur Peter Bonello, Sagristan.4. Ix-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla tavża li ser isir Jum ta’ talb u tagħlim nhar il-Ħadd 30 ta’ Novembru. Tluq bil-private minn ħdejn San Duminku fit-8.30am u lura fl-4.00pm. Aktar dettalji fl-Uffiċċju Parrokkjali.Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 24 November 2014 07:30 to: 24 November 2014 14:30

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ TA’ CILIA , SQAQ TAL- QLEJGHA Z-ZGHIRARead More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 21 November 2014 07:30 to: 21 November 2014 14:30

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ TA’ CILIA , SQAQ TAL- QLEJGHA Z-ZGHIRARead More

Joseph Muscat jaħdem fuq id-dawl tat-toroq fejn jirranġa ħafna mill-ħsarat li tk…

Joseph Muscat jaħdem fuq id-dawl tat-toroq fejn jirranġa ħafna mill-ħsarat li tkun saret matul is-snin.


Maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu tal-Festa ta’ San Ġużepp
Continue readingRead More

Michael Agius jkompli x-xogħol fuq il-ġarar tal-Pilandri ta’ Triq San Pawl.

Michael Agius jkompli x-xogħol fuq il-ġarar tal-Pilandri ta’ Triq San Pawl.


Maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu tal-Festa ta’ San Ġużepp
Continue readingRead More

Bazaar

Bazaar


Photos from Christopher Farrugia’s post in People who like or live in Rabat Malta
BAZAAR FIL-KURUDUR TAL-KUNVENT TA’ SANTU WISTINRead More

Tkompli l-hidma fuq l-ARK TRIJONFALI!!

Tkompli l-hidma fuq l-ARK TRIJONFALI!! Continue readingRead More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 16 TA’ NOVEMBRU 2014

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 16 TA’ NOVEMBRU 2014

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfp1/v/t1.0-1/c0.20.100.100/p100x100/10660141_853245028042086_8615126964573403995_n.jpg?oh=3e2bd98aa74535e8d0a297baa15ecc3f&oe=551E2832&__gda__=1423347894_224f5a8a5c685224b5c503c338a33b21

Parroċċa San Pawl, Rabat

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 16 TA’ NOVEMBRU 2014 IL-LITURĠIJA TAT-TLIETA U TLETIN ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Liturġija tat-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena.- Fl-4.00pm issir Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. 2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:a) Nhar it-Tnejn fil-5.00pm issir il-Laqgħa tal-Lajċi Dumnikani f’San Duminku. – Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija.b) Nhar it-Tlieta issir il-Laqgħa ta’ Talb ta’ San Piju tal-Pjagi fl-4.30pm f’San Duminku.c) Nhar l-Erbgħa fis-6.30pm issir Laqgħa għall-Grupp Ruth għan-nisa Romol li tinkludi Quddiesa. Janimaw il-grupp Tiberija Familja. d) Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kunsill Pastorali.e) Nhar il-Ġimgħa fis-6.00pm issir il-Festa tal-Madonna tat-Tempju bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.- Fis-7.00pm issir il-Laqgħa tal-Grupp Nimxi Waħdi għan-Nisa Separati.- Fis-7.00pm issir il-Laqgħa għall-Preadoloxxenti fl-okkażjoni ta’ Kristu Re fl-Oratorju tas-Sależjani f’tas-Sliema.f) Nhar is-Sibt fl-4.30pm issir iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re għat-Tfal fis-Santwarju tal-Ħniena Divina fin-Naxxar. Il-Kummissjoni Tfal qed torganiżża t-trasport. Dawk interassati japplikaw min qabel.3. Illum issir il-ġabra ta’ kull sena għall-iskejjel tal-Knisja.4. Fil-Ġimgħat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja mingħand dawk li għandhom ħuthom fi Skola tal-Knisja u dawk li qegħdin fi Skola tal-Knisja li ma tkomplix. Applikanti oħra minn Skejjel tal-Gvern u Indipendenti jkunu jistgħu japplikaw f’Jannar u Frar 2015. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-istess skejjel tal-Knisja jew min fuq il-website tal-Kurja: www.thechurchinmalta.orgRead More

Nadur Local Council wins a Green MT Local Council Award

Three awards were given to the Local Councils of Nadur Gozo, Cospicua and Rabat Malta for reducing mixed waste going to landfill in 2013.Read More

Page 1 of 267 1 2 3 ... 267

Top↑