Ahbarijiet

BACKDROP OF LIFE Firelight https://www.youtube.com/watch?t=16&v=kJuyRiTDDPY

BACKDROP OF LIFE
Firelight
https://www.youtube.com/watch?t=16&v=kJuyRiTDDPY


Firelight – Backdrop Of Life

Firelight is a pop/folk-band founded in 2013 by vocalist Richard Edwards Micallef on the beautiful isles of Malta at the Mediterranean Sea. Firelight’s sty…Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2015-03-29 17:07:05


Ġimgħa l-Kbira 2015
40 new photos Continue readingRead More

Wirja mtella’ gewwa l-Kappella tal-Maddalena fuq iz-zuntier tal-Parrocca bhala p…

Wirja mtella’ gewwa l-Kappella tal-Maddalena fuq iz-zuntier tal-Parrocca bhala parti mill-attivitajiet mill-25 Sena mit-twaqqif tal-Kumpless tan-Nar San Pawl.Read More

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2015-03-28 11:00:14


“Illum Jien Pensjonant” kliem Alfred C. Sant, muzika Joe Micallef – ikanta Joe George Micallef. Bil-pedal steel guitar minn Wilfrid Buttigieg. Kitarra Frank O’neill. Dulcimer Richard Edward, u l-kumplament tat-tijm.Read More

Is-Sibt 28 ta’ Marzu 2015: Lejlet Ħadd il-Palm ‘Waslet is-siegħa li fiha Bin…

Is-Sibt 28 ta’ Marzu 2015:

Lejlet Ħadd il-Palm

‘Waslet is-siegħa li fiha Bin il-Bniedem ikun igglorifikat, jekk il-ħabba tal-qamħ tmut, tagħmel ħafna frott’ (Ġw.12:23-24)

5:30p.m. Via Sagra
5:45p.m. Talba tal-Għasar tas-Solennità
6:00p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mir-Rev. Patri Martin Coleiro OFM

Il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2015:

Ħadd il-Palm

Niċċelebraw id-Daħla ta’ Sidna Ġesù Kristu f’Ġerusalem u Jum il-Missjoni fl-Art Imqaddsa

9:30a.m Tberik taż-Żebbuġ quddiem il-Kappella Ta’ Duna. Purċissjoni Solenni f’ġieħ Sidna Ġesù Kristu Sultan.
9:45a.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni mmexxija mir-Rev. Patri Joseph Ciappara OFM Illum fil-Quddies kollu ssir il-ġabra b’risq l-Art Imqaddsa.
7:00 p.m. Lejla Kateketika taħt il-Patroċinju tal-Wisq Rev. Patri Richard S. Grech OFM, Ministru Provinċjal, fiha jagħmel Katekeżi. Il-Lejla Kateketika hija Organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp bis-sehem tal-Banda Dekana u Ċittadina L’Isle Adam u bil-koperazzjoni tal-Komunità tal-Patrijiet Franġiskani. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali ‘Ulied Sant’Anna’ ta’ Wied il-Għajn


Arcikonfraternita San Guzepp – Rabat tal-Imdina
sanguzepprabat.org.mt Continue readingRead More

Photos of the week – Times of Malta

People sing hymns while waiting for the arrival of Bishop Charles Scicluna outside St Dominic’s Church in Rabat during a short tour of the town prior to …Read More

Wara gurnata twila ta’ hidma b’risq il-festa, kien xieraq li llejla ntemmu l-gur…

Wara gurnata twila ta’ hidma b’risq il-festa, kien xieraq li llejla ntemmu l-gurnata taghna b’mumenti ta’ talb gewwa l-Knisja ta’ San Publiju waqt l-adorazzjoni mtella’ mit-Tiberija Youths.Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2015-03-27 20:31:13Read More

L-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp u l-Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani javż…

L-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp u l-Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani javżaw li Nhar it-Tnejn 30 ta’ Marzu 2015 ser terġa’ tinħareġ l-Vara tad-Duluri flimkien mar-Redentur. Fis-6:30pm Quddies u Wara jibda l-Pellegrinaġġ.

Inħeġġukom tinfurmaw u xerrdu kelma.

Grazzi


Continue readingRead More

Road closures in Rabat and Marsa on Saturday 28th March

Transport Malta has issued a statement to notify commuters that Triq Ġorġ Borġ Olivier in Rabat, the street cornering with Triq San Piju V would be …Read More

Page 1 of 298 1 2 3 ... 298

Top↑