Ahbarijiet

Zewg kulturi differenti, li madanakollu ghandhom hafna in komuni, ser jigu flimk…

Zewg kulturi differenti, li madanakollu ghandhom hafna in komuni, ser jigu flimkien gewwa post wiehed sabiex niskopru ahjar min fejn gejjin l-gheruq taghna bhala poplu … Attivita Unika, Gdida u Originali gewwa r-Rabat nhar id-19 u l-20 ta’ Gunju.Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 18 April 2015 07:30 to: 18 April 2015 15:00

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , VJAL IL- HADDIEM , TRIQ SAN TROFIMU , TRIQ SAN PIJU V , TRIQ HAL- BAJJADARead More

Bhalissa hafna voluntiera ghaddejjin b’hidma ma taqta xejn bi preparazzjoni ghal…

Bhalissa hafna voluntiera ghaddejjin b’hidma ma taqta xejn bi preparazzjoni ghall-festi tant gheziez ghalina r-Rabtin li qed joqorbu gmielhom. Nirringrazzjaw lill-voluntiera kollha li ghaddejjin bil-hidma taghhom b’risq il-festi u nheggu ohrajn jinghaqdu maghna. Grazzi lil kulhadd.Read More

Ir-Rabat, iwarrad fir-Rebbiegha fil-quccata tal-gholjiet Maltin, jinsab jiprepar…

Ir-Rabat, iwarrad fir-Rebbiegha fil-quccata tal-gholjiet Maltin, jinsab jiprepara ghall-isbah espressjoni ta’ fidi lejn min wassal il-Kelma li fiha nemmnu sal-lum … Jiprepara ghall-isbah espressjoni ta’ kultura, arti u tradizzjoni ta’ poplu maghgun mill-ikbar kulturi tal-Mediterran. Il-Festi taghna, vetrina tal-identita Maltija, waslu u se nergghu niccelebrawhom bi kbir.Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 15 April 2015 07:30 to: 15 April 2015 14:30

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ IL- GNIEN TAN-NIGRA , TRIQ L- ISKOLA , TRIQ TAL- MARGA , TRIQ RADDET IR-ROTI , TREJQET IL- GEWZRead More

19 u 20 ta’ Gunju … Attivita Gdida … Unika … Gewwa r-Rabat.

19 u 20 ta’ Gunju … Attivita Gdida … Unika … Gewwa r-Rabat.Read More

Malta votes to keep spring bird hunt

Maltese hunters parade to celebrate the result of the referendum on hunting, on April 12, 2015 in Rabat. Malta has voted in a referendum to continue …Read More

Ten-man Msida doomed after goalless draw against Rabat

Msida St Joseph became the second team to lose their status in Division One after Birzebbuga St Peter’s following a scoreless draw with Rabat Ajax at …Read More

Hunters gather to ‘celebrate’ their victory

The Malta Independent spoke to several hunters celebrating in Rabat, with most of them thanking Prime Minister Joseph Muscat and, to a lesser extent …Read More

Nhar is-Sibt li gej … narawkom.

Nhar is-Sibt li gej … narawkom.Read More

Page 1 of 304 1 2 3 ... 304

Top↑