Ahbarijiet

San Guzepp Tar Rabat Ta L Imdina 2010 4

Play or download San Guzepp Tar Rabat Ta L Imdina 2010 4 … Quddiesa Solenni 2014 It – Tielet Parti Festa San Ġużepp Rabat tal.mp3, Play … Continue readingRead More

Art Exhibition at Wignacourt Museum by The Pastel Society of Malta, not to be missed. More info on photos.

Art Exhibition at Wignacourt Museum by The Pastel Society of Malta, not to be missed. More info on photos.Read More

WIRJA TAL-MRO VINĊENZO CIAPPARA

WIRJA TAL-MRO VINĊENZO CIAPPARARead More

Kien għoddu qatta’ s-Sibt filgħaxija msakkar qalb il-mejtin – TVM

Kien għoddu qatta’ s-Sibt filgħaxija msakkar qalb il-mejtin – TVM Source: http://www.tvm.com.mt/mt/news/kien-ghoddu-qatta-s-sibt-filghaxija-msakkar-qalb-il-mejtin/Read More

AVVIŻI: PAROĊĊA SAN PAWL: IL-ĦADD 15 TA’ NOVEMBRU 2015

AVVIŻI: PAROĊĊA SAN PAWL: IL-ĦADD 15 TA’ NOVEMBRU 2015
____________________________________________________
1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw it-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ matul is-Sena.
– Fil-5.30pm f’Sant’Agata ssir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lill-Alla f’għeluq il-25 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Patri Mario Micallef MSSP.
2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:
a) Nhar it-Tnejn il-Quddies kollu jkun b’suffraġju għall-Erwieħ tal-Fratelli u Konsorelle mejtin li kienu msieħbin fil-Fratellanza ta’San Pawl. Fis-6.00pm issir Quddiesa Kantata.
– Fil-5.00pm issir il-Laqgħa tal-Lajċi Dumnikani.
– Fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija.
b) Nhar it-Tlieta fis-6.00pm issir il-Laqgħa ta’ Formazzjoni għall-ġenituri tat-tfal tad-Duttrina li jattendu fil-Mużew tas-Subien u tal-Bniet. Il-laqgħa ssir fil-Mużew tas-Subien.
– Fl-4.30pm issir il-Laqgħa tal-Grupp San Piju tal-Pjagi f’San Duminku.
c) Nhar l-Erbgħa fis-6.30pm issir Laqgħa u Quddiesa għall-Grupp Ruth għan-Nisa Romol bis-sehem tal-Grupp Tiberija Familja.
– – Nhar l-Erbgħa ssir il-Laqgħa tal-Lectio Divina fis-Sala Pastorali fis-6.45pm.
d) Nhar il-Ħamis issir il-Laqgħa tal-Kunsill Pastorali fis-6.45pm fiċ-Ċentru Pastorali.
e) Nhar il-Ġimgħa fl-10.00am isir il-Laqgħa tal-Grupp Nisa Romol f’San Duminku.
3. Il-Festa Liturġika ta’ Kristu Re din is-sena se tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd 22 ta’ Novembru 2015. Il-motto magħżul għal din is-sena hu: “Kristu Sultan, ħenn għalina”. Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna se ssir fil-5.00pm fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħaż-Żabbar. Wara jkun hemm Quddies.
4. F’dan il-weekend ser issir il-ġabra ta’ kull sena għall-iskejjel tal-Knisja, għalhekk inkunu ġenerużi.
5. Bejn l-4 u s-6 ta’ Diċembru ser isir Bażar organiżżat mill-Grupp Tiberija Youths. Dawk li jixtiequ jġibu xi affarijiet jistgħu jiġu bihom l-Uffiċċju Parrokkjali. Ma naċċettawx ħwejjeġ użati.

Hajr: Christopher FarrugiaRead More

AVVIZI KNISJA SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ RABAT

AVVIZI KNISJA SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ RABAT

It-Tielet Ħadd. 15 sa 21 ta’ Novembru 2015
Nhar it-Tlieta 17 ta’ Novembru hija l-festa ta’ Santa Eliżabetta tal-Ungerija, Patruna tal-Ordni Franġiskan Sekular. Għalhekk dawk il-membri franġiskani sekulari li se jmorru għall-festa biex jingħaqdu ma’ membri oħra jistgħu jieħdu t-trasport minn quddiem il-Knisja fil-5.15pm.

Nhar il-Ħadd 22 ta’ Novembru, il-Knisja Universali tiċċelbra l-Festa ta’ Kristu Re, Sultan tal-Ħolqien kollu. Il-motto magħżul għal din is-sena huwa, ‘Kristu Sultan, ħenn għalina’. Iċ-ċelebrazzjoni Djoċesana mmexxija mill-Arċisqof Mons.Charles J. Scicluna se ssir fil-5.00pm fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħaż-Żabbar. Wara, ikun hemm quddiesa fl-istess post fejn issir iċċelebrazzjoni.
Qed nagħmlu sejħa għal min jixtieq jingħaqad mal-Letturi li ġa qed jagħtu dan is-servizz li jaqraw waqt iċ-ċelebrazzjonijiet fil-knisja tagħna. Kull min għandu 16 il-sena ‘l fuq u jixtieq jagħti dan is-servizz jista javviċina lill-Gwardjan jew lil P.Stephen. Għalhekk, ser isiru 2 laqgħat ta’ formazzjoni immexxija minn P.Anton Farrugia ofm, fit-23 u 24 ta’ Novembru fis-6.30am fil-Kunvent.
Infakru li matul dan ix-xahar il-Kannirja qed tkun miftuħa għal dawk li jixtiequ jinżlu jitolbu għall-għeżież tagħhom.
Matul din il-ġimgħa b’risq ir-restawr daħlu €420.00 f’donazzjonijiet, b’hekk bħalissa fil-fond hemm €15.031.05
B’risq ir-restawr se tiġi organizzata Pasta Night fil-Kunvent nhar is-Sibt li ġej 21 ta’ Novembru. Tistgħu tibbukkjaw m’għand, Mary Muscat, Jessie Vassallo u Lorenża Scicluna.

Hajr: Christopher FarrugiaRead More

Sejha ghad-demm

Sejha ghad-demmRead More

KOMUNITÀ TAL-BAĦRIJA – KNISJA SAN MARTIN

KOMUNITÀ TAL-BAĦRIJA – KNISJA SAN MARTIN
Avvizi: 14-15 ta’Novembru 2015
1. Ġustament l-ewwel avviz llum, hu GRAZZI u PROSIT KBIRA MILL-QALB lil kulhadd. Fr Ray, f’isem is-Service Team jixtieq sinċerament jirringrazzja lill-komunità kollha tagħna għal jiem sbieħ tal-festa li għexna flimkien. Kellna build-up tajba ħafna u kulħadd ħadem tajjeb…. u iktar minn kollox… ħdimna tajjeb lkoll flmkien. Għexna mhux biss il-bnazzi..imma fuq kollox kellna l-bnazzi tal-għaqda, ta’ fidi sabiħa u ta’ ħbiberija ġenwina. Grazzi lil kull persuna li ta/tat ħinu/ħinha u qalbu/qalbha għal dan l-għan. Kull dettal li kien jidher u ma jidhirx..kien kollu frott ta’ kemm persuni nvestew enerġija. Gawdejna jiem sbieħ ħafna.. ibda’ mit-trabi u t-tfal, żgħażagħ… sal-kbar nett. Grazzi wkoll ta’ kull min kien stinka għal fiera..nittamaw jekk il-bambin jrid li issa wara li nagħmlu evalwazzjoni tajba, naraw kif nistgħu nagħtu revamp ġdida lill-fiera wkoll. Dwar dan nittamaw li kif jgħaddi l-Milied, insejjħu laqgħa biex naraw x’nistgħu noħolqu iktar flimkien. Fuq l-istess suġġett – minħabba li llum Fr Ray hu assenti għax jinsab imsiefer għal weekend ta’ laqgħat tal-Provinċjali Ewropej – xtaqna nwasslukom dawn ir-ringrazzjament sinċiera tiegħu u ridna ngħidulkom kemm hu tassew ferħan u kburi li hu jinsab fostkom u magħkom. (Il-ġimgħa d-dieħla hu se jkollu l-irtir tiegħu f’Għawdex u għalhekk inzommuh f’talbna). Hu jerġa’ jkun magħna is-sibt li ġej stess.
2. Minħabba li diġa’ jkun hemm min jixtieq xi dati tas-sena d-dieħla minħabba ċerti preparamenti, navzaw li l-Preċett tas-sena d-dieħla se jkun il-Ħadd 22 ta’ Mejju 2016 waqt li l-Grizma se tkun nhar il-Ħadd 23 ta’ Ottubru, 2016.
3. Fl-aħħarnett l-appuntamenti li jmiss issa se jkunu (a) tmiem is-sena liturġika bil-festa ta’ Kristu Sultan, (b) wara l-bidu tal-Avvent u miegħu il-ftuħ tal-Ġublew tal-Ħniena, biex Imbagħad (ċ) niċċelebraw b’għozza u b’ferħ it-twelid ta’ Ġesu’ tarbija, tmiem is-sena 2015 u l-bidu ta’ sena ġdida ta’ grazzja u ta’ barka. Dettalji dwar kif se ngħixu dawn il-jiem…nagħtuhom kif jibda jersaq iktar iż-żmien.

Hajr: Christopher FarrugiaRead More

Inauguration of €16000 L’isle Adam Band Club Maltese

… Funds Ian Borg inaugurated the €16,000 restoration project of the traditional Maltese balcony which forms part of the Rabat L’Isle Adam Band Club.Read More

Malta worst in EU for increase in emissions – Ministry says reductions started in 2013

Malta followed Cyprus in having the highest motorisation rate of trucks and road tractors across the EU, with 102 trucks for every 1,000 inhabitants. … Feel for people living along bus, lorry routes e.g. Triq Dr Borg Olivier Rabat, Malta.Read More

Page 1 of 326 1 2 3 ... 326

Top↑