Ahbarijiet

Not to be missef

Not to be missefMobile UploadsBhall-lum gimgha …Read More

Bhall-lum gimgha …

Bhall-lum gimgha …Read More

Il-festa tal-Ewkaristija Mqaddsa tigi ccelebrata gewwa r-Rabat il-gimgha d-diehla.

Il-festa tal-Ewkaristija Mqaddsa tigi ccelebrata gewwa r-Rabat il-gimgha d-diehla.youtu.beyoutu.beRead More

Din is-sena ghall-ewwel darba fil-festa ta’ Corpus fir-Rabat ser tittella l-Infj…

Din is-sena ghall-ewwel darba fil-festa ta’ Corpus fir-Rabat ser tittella l-Infjorata jew ahjar tapit ta’ fjuri li jifforma disinn u li jitqieghed quddiem il-bieb principali tal-Knisja Proto-Parrokjali ta’ San Pawl sabiex min fuq il-fjuri nnifishom jghaddi s-Sagrament Mqaddes hu u hiereg f’purcissjoni u hekk kif jkun qed jerga lura fil-Knisja. 6 u 7 ta’ Gunju fir-Rabat.Read More

Dalwaqt fir-Rabat …..

Dalwaqt fir-Rabat …..Spettaklu tal-Karti San Pawl Rabat Malta 2013Read More

Napule … Nhar il-Gimgha 19 u s-Sibt 20 ta’ Gunju. Nirringrazzjaw lil hafna spo…

Napule … Nhar il-Gimgha 19 u s-Sibt 20 ta’ Gunju. Nirringrazzjaw lil hafna sponsors ta’ din l-attivita li ser tittella fit-toroq ewlenin tar-Rabat.
Read More

Dejjem toqrob iktar din l-attivita gdida li ser ikollha l-partecipazzjoni ta’ Am…

Dejjem toqrob iktar din l-attivita gdida li ser ikollha l-partecipazzjoni ta’ Amber, Spiteri Lucas Entertainment, Debbie Scerri, Dominic Galea, Alwyn Borg Myatt, Neville Refalo, Franklin, Corazon, Odessa Green, Ta’ Verna Folk Group u ohrajn ….Read More

Gimghatejn ohra inkunu fl-eqqel tal-festi ta’ Corpus Domini ghal din is-sena fej…

Gimghatejn ohra inkunu fl-eqqel tal-festi ta’ Corpus Domini ghal din is-sena fejn fost l-ohrajn ser tittella l-infjorata ghall-ewwel darba.Read More

Illum Festa Devota u Lituġika ta’ Santa Rita il-Qaddisa tal-Impossibli, Soru Ago…

Illum Festa Devota u Lituġika ta’ Santa Rita il-Qaddisa tal-Impossibli, Soru Agostinjana li għexet tista’ tgħin is-Sagramenti kollha għaliex kien mara miżżewġa u romlot żgħira wara il-mewt ta’ uliedha uriet ix-xewqa li tidħol soru fil-kunvent Agostinja f’Cassia iżda ma kienet ħaġa faċli, iżda għal Alla ma hemm xejn impossbli u Rita daħlet Soru b’mod mirakoluż.

Santa Rita hija meqjuma f’diversi knisja fid-dinja kif ukoll fil-gżira tagħna, fir-Rabat insibu ukoll devozzjoni lejha kif xieraq fil-Knisja ta’ San Mark tal-Patrijiet Agostinjani il-festa tkun iċċelebrata għada, illum f’Malta fil-Belt Kapitali issir il-festa devozzjonali tagħha bix-xbieha sabiħa xogħol mill-iskultur Malti Vincenzo Dimech.

Awguri lil Komunita’ Agostinjana.


Continue readingRead More

Nifirhu lill-kantanta Maltija Amber ghall-prestazzjoni li tat illejla u nhabbru…

Nifirhu lill-kantanta Maltija Amber ghall-prestazzjoni li tat illejla u nhabbru li ser tkun wahda mill-hafna kantanti li ser jippartecipaw fl-attivita gdida Napule nhar id-19 u l-20 ta’ Gunju fit-toroq Rabtin.Read More

Page 1 of 312 1 2 3 ... 312

Top↑