Ahbarijiet

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 20 September 2014 08:00 to: 20 September 2014 14:30

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ IL- GARGIR , TAS- SALVATUR, LIMITI TAR- , TRIQ IL- LELLUX , TRIQ IN- NARCIS , TRIQ IS- SALVJA , TREJQET IX- XORBET , T…Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 17 September 2014 08:00 to: 17 September 2014 11:59

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , GHEMIERI, L-IRZIEZET TAR- , TRIQ GEBEL GHOMORRead More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 19 September 2014 07:30 to: 19 September 2014 11:59

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ IL- GARGIR , TAS- SALVATUR, LIMITI TAR- , TRIQ IL- LELLUX , TRIQ IN- NARCIS , TRIQ IS- SALVJA , TREJQET IX- XORBETRead More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-09-10 09:17:14Read More

Updated | PN demands Labour return expropriated party clubs

In Rabat, Malta, a planned public library suffered the same fate while part of the church parvis was expropriated for use as a parking space for the …Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-09-04 07:56:44Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 06 September 2014 08:00 to: 06 September 2014 11:59

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ SAN FRANGISK , TRIQ SAN FRANGISK, SQAQ NRU. 1 , TRIQ L- ISPTAR , TRIQ L- ISPTAR, SQAQ NRU. 1 , VJAL SANTU WISTIN , TRI…Read More

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-09-02 16:58:33


Photos from Adrian Zahra’s post in People who like or live in Rabat Malta
Illum 2 ta’ Settembru huwa Jum Ir-Rabat

“Ħaġra Prezzjuża Magħrufa Bħala Tleqq”

Ejjeq Rabtin din l-Ħaġra għażiża tagħna nħalluha verament tleqq, għandna lokalita’ sabiħa b’dak kollu li jgħammar fiha. L-istorja li għamel din il-lokalita’ tagħna hekk kbira, sabiħa u sinjura. Sa mill-bidu nett konna minn tal-Ewwel f’din il-gżira tista’ tgħid f’kollox, konna dejjem ta’ eżempju għal bosta Bliet u Rħula oħra. Konna dejjem lesti ta’ kenn għal bosta ġnus. Għalhekk illum hemm bżonn li fostna sett inżommu dawk il-valur li sawruna tul iż-żminijiet, biex sakemm itulu żminijiet nibqgħu dejjem poplu eżemplari, ejjew rabtin illum f’Jum ir-Rabat flok inparlaw, nirriflettu ftit aktar biex nara jien x’qed ngħamel biex il-lokalita’ tiegħi kunn dejjem ta’ denn u ġieħ għall-Gżiritna li għażiża wisq għalina Ulied Malta.

Nixtieq nirringrazzja u nawgura b’mod speċjali lil Kunsill Lokali Rabat li forsi mhux dejjem naqblu f’kollox iżda zgur qedgħin hemm biex jaħdmu għal aħjar interess tagħna u tal-Lokalita’ tagħna. Grazzi lis-Sindku @[100000081604010:2048:Charles Azzopardi], @[100002033190694:2048:Doris Coleiro], @[1361318657:2048:Ian Vassallo Hagi], @[1262658395:2048:Stephen Borg], @[711162501:2048:Rudolf Grima], Peter Paul Azzopardi, Paul Grech u @[554892624:2048:Andrew Mallia]. Nawgura lil Arċipriet u Kapitlu tal-Kolleġġjata, lil Komunitajiet tal-Patrijiet u Sorijiet kollha, lil Każini tal-Baned, Politka, Football u tal-Ħamiem, Soċjeta tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M. lil Għaqdiet kollha u lir-Rabtin kollha.

Grazzi

VIVA R-RABAT U VIVA R-RABTIN
NAWGURALKOM JUM MILL-ISBAĦRead More

Nhar il-gimgha li gej nistednukom li tinghaqdu maghna ghal fenkata gewwa l-Imtah…

Nhar il-gimgha li gej nistednukom li tinghaqdu maghna ghal fenkata gewwa l-Imtahleb, fil-limiti tar-Rabat. Ikun hemm il-loghob tat-tombla mis-6.oo p.m. sat-8.oo p.m. u wara jigu servuti l-ghagin biz-zalza tal-fenek, fniek u dizerta. Hudu hsieb ibbukjaw…Read More

Illum 2 ta’ Settembru JUM IR-RABAT, Awguri lir-Rabtin Kollha.

Illum 2 ta’ Settembru JUM IR-RABAT, Awguri lir-Rabtin Kollha.


Continue readingRead More

Page 1 of 253 1 2 3 ... 253

Top↑