Ir-Rabat From: 04 July 2017 08:00 to: 04 July 2017 12:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ TAL- LUNZJATA , TRIQ L- ARPA , TRIQ GHAR BARKA , TRIQ ANTONIO NANI , TRIQ VIVALDI , TRIQ MOZART , TRIQ BENINJU ZERAFA , TRIQ GUZEPP BALZANO , TRIQ IL- VJOLA , TRIQ PIETRU GRISTI

Ir-Rabat From: 03 July 2017 08:00 to: 03 July 2017 12:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ GHERIEXEM , TRIQ GILORMU DINGLI , TRIQ SAN PAWL , WESGHA TAL- MUZEW , TRIQ DONI , TRIQ GHERIEXEM, BLOKK 4 , TRIQ GHERIEXEM, BLOKK 1

Wallflux RSS demonstration (live)

You are viewing content through a demonstration-version of the Wallflux of the Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina-Facebook page. To remove this notice, and get access to the live Wallflux-feed, register it at https://www.wallflux.com/ Try also Wallflux Events, the calendar for your Facebook page at https://wallflux.com/events/287702917930884

Wallflux demonstration (live)

You are viewing content through a demonstration-version of the Wallflux of the Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina-Facebook page. To remove this notice, and get access to the live Wallflux-feed, register it at https://www.wallflux.com/ To display images and comments in your Wallflux, use the Wallflux Atom: https://wallflux.com/atom/287702917930884 If you are interested in a custom Wallflux, for example a feed in your own language, custom item-headers ("Wall post by..."), or if you need to combine several Wallfluxes into one feed, contact us for a proposition.

Photo: Timeline Photos

Nawguraw Jum il-Missier t-tajjeb lil missirijiet kollha, u dawk l-persuni kollha li jaqdu b'imhabba il-missjoni tal-paternita'. Nitolbu biex San Guzepp ikun ezempju haj u qaddis f'din il-missjoni tant kbira taghkom. Talba lil San Ġużepp Imqaddes Ġużeppi, int li ġejt magħżul minn Alla sabiex taqdi l-missjoni għolja bħala għarus ta’ Marija u miżmum bħala missier sidna Ġesù Kristu, lilek kien jixraq li tiġi maħtur bħala patrun tal-Knisja, biex kif ħarist u għassist dejjem i... (22 likes, 1 comment)