Ahbarijiet

Santa antika li tmur lura fis-seklu 20. Ftit wara li tħaffret in-niċċa ta’ San Ġ…

Santa antika li tmur lura fis-seklu 20. Ftit wara li tħaffret in-niċċa ta’ San Ġużepp Inkurunat dak iż-żmien kien għadu mhux Inkurunat. Hemm ħafna dettali x’wieħed jista’ jikkumenta. Il-Malti antik miktub. Il-ħġieġ tan-niċeċ li biċ-ċombijiet (kaxxi kaxxi), kienu saru ħġieġa waħda fil-bidu tas-snien 70 mill-imgħallem Pawlu Muscat (Ta’ Paroli). Il-Gandelabrli (kopja fidila fuq Gandelabrli Venezjani) li kienu joħorġu mall-Munument fil-purċissjoni tal-Ġimgħa il-Kbira. Interessanti huma il-brazzi li huma imdendla miċ-ċinta li kienu jinxtelu bid-dawl. Dawn saru tnejn bi prova ghaliex oriġinaljament l-idea kienet li isiru għal kull kappella tal-knisja (16 b’kollox) biex jintramaw fil-festa ta’ San Ġużepp. Għadom għandna pero għandhom bżonn restawr kbir speċjalment fis-sistema tad-dawl.


Ritratti mill-Arkivju
Continue readingRead More

‘Sex at Rabat‘ and Bishop Cremona

I am sure that it is here where Auxiliary Bishop Charles Scicluna can contribute a new approach towards the Catholic Church in Malta. Definitely …Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-10-29 20:56:07

Banners Continue readingRead More

Halloween 2014 Tradizzjoni wara l-ohra Infakkru ahna l-Maltin, Issa ukoll qed j…

Halloween 2014

Tradizzjoni wara l-ohra
Infakkru ahna l-Maltin,
Issa ukoll qed jingettawlna
il-festa tal-Halloween.

Dina festa religjuza?
jew xi festa tal-okkult?
U l-Qargha b’dik ix-xema,
donna tghajjat ghall-ajjut.

L-iskeletri ma Novembru
nassoccjawhom, tal-mejtin,
u t-tfal kollhom orangjo,
jew skeletri x’wahda din.

Bhall-friefet il-lejl fl-ghaxija
johorgu jduru mbaghad t-tfal
Iduru jitolbu l-helu
Ihabbtu l-bibien tad-djar.

Ma tistax thallihom barra,
jew il-bieb ma tifhilhomx,
Cajt bil-bajd jew haga ohra
jekk bil-helu ma zzoqqomx.

Biex npattu jekk bla nafu
nkunu inheggu il-pagan
sacerdot immorru nfittxu
jghina jista s-sagristan.

Il-qaddisin u min halliena
ghalihom nitolbu lkoll,
It-tfal igawdu btala
il-haddiema jmorru x-xoghol.

Barba Kieli
29/10/2014

Iktar poeziji http://www.rabatmalta.com/?cat=60


Poeziji « [www.rabatmalta.com]
www.rabatmalta.com
Content filed under the Poeziji category.Read More

Il-Logo Uffiċjali tal-Festi fl-okkażjoni tal-125 Sena mill-Wasla tal-Vara Fostna…

Il-Logo Uffiċjali tal-Festi fl-okkażjoni tal-125 Sena mill-Wasla tal-Vara Fostna r-Rabtin.

Disinn tas-Sur Joseph Sultana li huwa Fratell tal-Arċkonfraternita’ ta’ San Ġużepp.


125 Sena Fostna 1890-2015
Continue readingRead More

Halloween 2014

  Tradizzjoni wara l-ohra Infakkru ahna l-Maltin, Issa ukoll qed jingettawlna il-festa tal-Halloween. Dina festa religjuza? jew xi festa tal-okkult? U l-qargha b’dik ix-xema, donna tghajjat ghall-ajjut. L-iskeletri ma Novembru nassoccjawhom, tal-mejtin, u t-tfal kollhom orangjo, jew skeletri x’wahda din. Bhall-friefet il-lejl fl-ghaxija johorgu jduru mbaghad t-tfal Iduru jitolbu l-helu Ihabbtu l-bibien tad-djar. Ma tistax […]Read More

Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina’s Facebook Wall 2014-10-29 20:46:30Read More

KONT TAF? Li din l-istatwa ta’ San Ġużepp inħadmet f’nofs is-seklu 17 għall-Kis…

KONT TAF?

Li din l-istatwa ta’ San Ġużepp inħadmet f’nofs is-seklu 17 għall-Kisja tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta,

L-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp xtrat din l-istatwa mingħand l-Fratellanza ta’ San Ġużepp tal-Belt Valletta li tinsab fil-Knisja Karmelitana fis-sena 1700.

Ta’ kull sena nhar id-19 ta’ Marzu din il-vara kienet tinħareġ proċessjonali sas-sena l-1890 meta inġiebet l-istatwa preżenti.

Fis-sena 1890 din l-istatwa ġiet mgħotija lil Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani u illum l-ġurnata tinsab fis-Sagristija tal-Istess Knisja.


125 Sena Fostna 1890-2015
Continue readingRead More

Infakkrukom biex tivvutaw ghal din il-pagna billi taghfsu fuq il-Logo u taghmlu…

Infakkrukom biex tivvutaw ghal din il-pagna billi taghfsu fuq il-Logo u taghmlu Like.


Kategorija Tagħrif/Informazzjoni – Votazzjoni Fażi Finali
@[242088312505096:274:Ir-Rabat, Malta - discussion group for www.rabatmalta.com]
Agħfas ‘like’ biex tivvota. Kull ‘like’ tiswa vot wieħed. Ma jgħoddux voti minn paġni oħra.Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 31 October 2014 08:00 to: 31 October 2014 12:01

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , GHEMIERI, L-IRZIEZET TAR- , TRIQ GEBEL GHOMORRead More

Page 1 of 264 1 2 3 ... 264

Top↑