Wallflux RSS demonstration (live)

You are viewing content through a demonstration-version of the Wallflux of the Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina-Facebook page. To remove this notice, and get access to the live Wallflux-feed, register it at https://www.wallflux.com/ Try also Wallflux Events, the calendar for your Facebook page at https://wallflux.com/events/287702917930884

Photo: Timeline Photos

Nawguraw Jum il-Missier t-tajjeb lil missirijiet kollha, u dawk l-persuni kollha li jaqdu b'imhabba il-missjoni tal-paternita'. Nitolbu biex San Guzepp ikun ezempju haj u qaddis f'din il-missjoni tant kbira taghkom. Talba lil San Ġużepp Imqaddes Ġużeppi, int li ġejt magħżul minn Alla sabiex taqdi l-missjoni għolja bħala għarus ta’ Marija u miżmum bħala missier sidna Ġesù Kristu, lilek kien jixraq li tiġi maħtur bħala patrun tal-Knisja, biex kif ħarist u għassist dejjem i... (22 likes, 1 comment)

Photo: Timeline Photos

Nawguraw Jum il-Missier t-tajjeb lil missirijiet kollha, u dawk l-persuni kollha li jaqdu b'imhabba il-missjoni tal-paternita'. Nitolbu biex San Guzepp ikun ezempju haj u qaddis f'din il-missjoni tant kbira taghkom. Talba lil San Ġużepp Imqaddes Ġużeppi, int li ġejt magħżul minn Alla sabiex taqdi l-missjoni għolja bħala għarus ta’ Marija u miżmum bħala missier sidna Ġesù Kristu, lilek kien jixraq li tiġi maħtur bħala patrun tal-Knisja, biex kif ħarist u għassist dejjem i... (22 likes, 1 comment)

Photo: Timeline Photos

B'Sobgha inhabbru l-mewt ta' Kate Sultana. Kate hija Omm Joseph Sultana wiehed mill-Konsulturi u Membru attiv tal-Arcikonfraternita ta' San Guzepp kif ukoll omm George u John Sultana membri attivi fil-Maħżen tal-Armar 19 ta' Marzu u l-Arcikonfraternita. L-ahhar tislima tinghata nhar it-Tnejn 19 ta' Gunju, 2017 fil-Knisja Santa Marija ta' Gesu', Rabat. Ahna nghatu l-Kondoljanzi taghna lil membri tal-familja Sultana. Aghtiha O Mulej il-mistrieh ta' dejjem. (51 likes, 25 comments)

Photo: Timeline Photos

B'Sobgha inhabbru l-mewt ta' Kate Sultana. Kate hija Omm Joseph Sultana wiehed mill-Konsulturi u Membru attiv tal-Arcikonfraternita ta' San Guzepp kif ukoll omm George u John Sultana membri attivi fil-Maħżen tal-Armar 19 ta' Marzu u l-Arcikonfraternita. L-ahhar tislima tinghata nhar it-Tnejn 19 ta' Gunju, 2017 fil-Knisja Santa Marija ta' Gesu', Rabat. Ahna nghatu l-Kondoljanzi taghna lil membri tal-familja Sultana. Aghtiha O Mulej il-mistrieh ta' dejjem. (48 likes, 25 comments)

Ir-Rabat From: 19 June 2017 08:00 to: 19 June 2017 11:59

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ GHERIEXEM , TRIQ GILORMU DINGLI , TRIQ SAN PAWL , WESGHA TAL- MUZEW , TRIQ DONI , TRIQ GHERIEXEM, BLOKK 4 , TRIQ GHERIEXEM, BLOKK 1