Ahbarijiet

Ir-Rabat, Malta – discussion group for www.rabatmalta.com's Facebook Wall 2014-12-19 19:36:52


SPMC – 50 years of service

St Paul’s Missionary College (SPMC) has recently celebrated its 50th Foundation Anniversary with a Thanksgiving Mass at the Imdina Cathedral. The Mass was presided by Mgr Charles J Scicluna, Apostolic Administrator of the Maltese diocese and well attended by students, staff, old boys, parents, benefactors and friends. The ceremony included a candle procession made up of old and current students from each scholastic year (from the last 50 years of ministry). Each candle remembered every year of great blessings which the Lord has showered on us all.Let us continue praying for all those involved in this great venture so they may continue to be energetic, innovative and faith-filled educators and ministers, as they journey with all the young entrusted in their care.Read More

Qari mil Vanġelu skond San Mattew It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu M…

Qari mil Vanġelu skond San Mattew
It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom.” Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: ‘Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El’, li bi lsienna jfisser ‘Alla magħna’. Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu. Imma baqa’ ma għarafhiex sa ma kellha iben, u semmieh Ġesù.
San Mattew 1, 18-24.


Continue readingRead More

Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom …

Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom …Read More

Fis-17 ta’ Diċembru, 1936 fl-Arġentina twieled Jorge Mario Bergoglio. Fit-13 ta…

Fis-17 ta’ Diċembru, 1936 fl-Arġentina twieled Jorge Mario Bergoglio.

Fit-13 ta’ Marzu, 2013 fil-Ġimgħa tal-Festa tal-Patrijarka San Ġużepp li huwa l-Patrun tal-Knisja, l-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Jorge Mario Bergoglio jinħatar bħala l-266 Papa tal-Knisja Kattolika u jagħżel l-isem ta’ Franġisku, li aħna fil-lokalita’ tagħna għanda ix-xorti li għandna il-Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani u aħna parti mill-Knisja Franġiskana.

Illum nawguraw lill-Papa Franġisku f’għeluq sninu, mill-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp u l-poplu kollu tal-Knisja ta’ Kristu.


Continue readingRead More

Hotsticks hit their stride insecond half to beat Rabat

The first half did not produce much goalmouth action save that in the 12th minute when Silas Plaehn hit the post with a shot for Sliema Hotsticks.Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 17 December 2014 07:30 to: 17 December 2014 15:00

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ SANT’ ARISTARKU , TRIQ FERRIS , TRIQ KOLA XARA , TRIQ SAN GWANN L-GHAMMIED , TRIQ EMANUEL STIVALA , TRIQ SAN TUMAS , T…Read More

Ħin Skeda tal-Qtugħ :Ir-Rabat From: 16 December 2014 07:30 to: 16 December 2014 15:00

Due to scheduled maintenance works on the electricity grid there will be power cuts in (or in parts of) the following areas: , TRIQ SAN PATRIZJU , TRIQ FERRIS , TRIQ TAC- CAGHKI , SQAQ IC- CJAKI , TRIQ KAN. G. GATT SAID , TRIQ RUDOLPH SALIBA , TRIQ S…Read More

Wied liemu

Wied liemu


People who like or live in Rabat Malta

Wied tal-Limu (one resident told me), it’s under the “Santa Katarina tad-Dahla”Read More

Rabat win again to move to safer waters

A goal inside the opening three minutes of the match was enough for Rabat Ajax to edge Msida St Joseph and pick their second successive league …Read More

L-attivitajiet ghal Milied mtella’ mis-Socjeta San Pawl.

L-attivitajiet ghal Milied mtella’ mis-Socjeta San Pawl.Read More

Page 1 of 269 1 2 3 ... 269

Top↑