Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

15 t'Ottubru - Festa ta' Santa Teresa t'Avila “Nixtieq nagħmel minn kollox biex inħajjar lil kulħadd ħalli jkun devot ta’ dan il-Qaddis glorjuż, għax issa għandi esperjenza kbira tal-barkiet li jista’ jaqlgħalna mingħand Alla. Jiena ma naf b’ħadd li huwa tassew devot tiegħu u li jqimu b’qadi partikulari, li ma mexiex sewwa ’l quddiem fil-virtù, għax dan il-Qaddis jagħti għajnuna tal-akbar fejda lil dawk l-erwieħ li jintelqu f’idejh” (Ħajja 6, 7). (12 likes)

Ir-Rabat From: 20 October 2017 16:00 to: 20 October 2017 18:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ IS- SIGAR , TRIQ IL- FEJGEL , TRIQ L- AFFRESKI , TRIQ MONS. G. DEPIRO , TRIQ IL- FIDLOQQOM , TRIQ SAMMY ABELA , TRIQ IL- HOBBEJZA , TRIQ MONS. A. BUHAGIAR , TRIQ PIERRE MUSCAT , VJAL IL- HADDIEM , TRIQ JOSEPH BUGEJA , TRIQ HAD- DINGLI, SQAQ NRU. 1 , TRIQ HAL- BAJJADA , TRIQ HAD-DINGLI , TRIQ SANT' ARISTARKU , TRIQ SAN PATRIZJU , TRIQ TAC- CAGHKI , TRIQ HAL BAJJADA, SQAQ NRU. 3 , TRIQ SAN LUQA , TRIQ TA' FRANTON , TRIQ KARMENA MICALLEF , TRIQ DUN MIKIEL CALLUS , TRIQ HAL BAJJADA, SQAQ NRU. 4 , TRIQ IZ- ZAHAR , TRIQ L- GHOBBEJRA

Ir-Rabat From: 20 October 2017 08:00 to: 20 October 2017 10:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ IS- SIGAR , TRIQ IL- FEJGEL , TRIQ L- AFFRESKI , TRIQ MONS. G. DEPIRO , TRIQ IL- FIDLOQQOM , TRIQ SAMMY ABELA , TRIQ IL- HOBBEJZA , TRIQ MONS. A. BUHAGIAR , TRIQ PIERRE MUSCAT , VJAL IL- HADDIEM , TRIQ JOSEPH BUGEJA , TRIQ HAD- DINGLI, SQAQ NRU. 1 , TRIQ HAL- BAJJADA , TRIQ HAD-DINGLI , TRIQ SANT' ARISTARKU , TRIQ SAN PATRIZJU , TRIQ TAC- CAGHKI , TRIQ HAL BAJJADA, SQAQ NRU. 3 , TRIQ SAN LUQA , TRIQ TA' FRANTON , TRIQ KARMENA MICALLEF , TRIQ DUN MIKIEL CALLUS , TRIQ HAL BAJJADA, SQAQ NRU. 4 , TRIQ IZ- ZAHAR , TRIQ L- GHOBBEJRA

Ir-Rabat From: 19 October 2017 16:00 to: 19 October 2017 18:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ IL- BUSKETT , TRIQ CARLO FIAMINGO , TRIQ ROBERT SAMUT , TRIQ GUZEPPE CARUANA , TRIQ FRANCESCO AZZOPARDI , MISRAH SAN DUMINKU , TRIQ SANT' ARISTARKU , TRIQ KOLA XARA , TRIQ SAN PIJU V , TRIQ SAN GWANN L-GHAMMIED , TRIQ SAN TUMAS , TRIQ SAN PAWL KUNTENT , TRIQ GODWIN GANADO , TRIQ HAL TARTARNI