Ir-Rabat, Ghawdex From: 29 November 2017 14:00 to: 29 November 2017 15:45

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TREJQET L- EXCHANGE , TRIQ SIR LUIGI CAMILLERI , TRIQ IL- KAPUCCINI , TRIQ IR- REPUBBLIKA , TRIQ GANNI VASSALLO , TRIQ TA' WARA S-SUR , TRIQ MRO. GIUSEPPE GIARDINI VELLA , TRIQ MARY MEJLAK , TRIQ IL- GILJU , AREA WIED TA-GRAZZJA , TRIQ IL- MADONNA TAL-GILJU , TRIQ PATRI GACINTU CAMENZULI , TRIQ PATRI MANWEL MAGRI , TRIQ FORN IL-GIR , TRIQ TAL- MADLIENA , TRIQ L- IMGHALLEM , TRIQ MICHELE BUSUTTIL , TRIQ MATTIA PRETI , TRIQ WIED IS-SEQER , TRIQ IS- SAGHTAR , AREA G & R SUPERMARKET

Ir-Rabat, Ghawdex From: 30 November 2017 06:00 to: 30 November 2017 18:00

TRIQ PATRI ANTON DEBONO, S. J. , TRIQ GUZE' MICALLEF , TRIQ IS- SETTE GIUGNO , TRIQ ANICI , TRIQ GUZE' ELLUL MERCER , TRIQ IL- WIEHED U TLETIN TA' MARZU, 1979 , TRIQ IN- NEOLITICI , AREA BLOCK G-Ha-Hb-Lb-Ka-Kb , TRIQ TAC- CAWLA , AREA BLOCK A-B-C-D-Ea-Eb-Fa-Fb-Ib-l , TRIQ IT- TABIB ANTON TABONE , TRIQ SIR PAWLU BOFFA , TRIQ IC- CANGAR , TRIQ IL- MITHNA , AREA TA' CAWLA SUPERMARKET

Ir-Rabat From: 29 November 2017 08:30 to: 29 November 2017 11:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , L- IMTAHLEP, L-IRZIEZET TA' , AREA TAL-MTAHLEB , IL- KALKARA, LIMITI TAR- , TRIQ TAL- MERHLA , AREA TAL-GHAJN IT-TAJBA , AREA IX-XAGHRA TAL-BOROM

Ir-Rabat, Ghawdex From: 22 November 2017 08:30 to: 22 November 2017 12:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ L- ARCIPRIET SAVER CASSAR , TRIQ L- ARCIPRIET SAVER CASSAR, SQAQ NRU 1 , TRIQ SIR MIKELANG REFALO , PJAZZA SAVINA , PJAZZA L- INDIPENDENZA , TRIQ SAN GORG , TRIQ SAN GUZEPP , TRIQ SIR ADRIAN DINGLI

Ir-Rabat, Ghawdex From: 22 November 2017 01:00 to: 22 November 2017 09:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , AREA ADULT TRAINING CENTRE , AREA AGIUS DE SOLDANIS SCHOOL , TRIQ FORTUNATO MIZZI , PJAZZA PRESIDENT J. F. KENNEDY , TRIQ KARLU GALEA , TRIQ L- UNIVERSITAS , TRIQ TA' VIANI

Ir-Rabat From: 16 November 2017 15:00 to: 16 November 2017 23:59

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ HAL- BAJJADA , TRIQ SAN TROFIMU , TRIQ SAN PATRIZJU , TRIQ FERRIS , TRIQ TAC- CAGHKI , SQAQ IC- CJAKI , TRIQ HAL BAJJADA, SQAQ NRU. 1 , TRIQ RUDOLPH SALIBA , TRIQ KAN. G. GATT SAID , TRIQ IL- KULLEGG , TRIQ KOLA XARA , TRIQ SAN PUBLJU , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 1 , TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 2 , TRIQ IL- KONTI RUGGIERU , TRIQ SANT' ANTNIN , TRIQ SANT' ANTNIN, SQAQ NRU. 1 , MISRAH SAN DUMINKU , TRIQ GORG BORG OLIVIER , TRIQ SAN VINCENZ FERRERI , TRIQ NIKOLA SAURA , TRIQ SAN FRANGISK , TRIQ TAL- VIRTU' , TRIQ SANTU ROKKU , TRIQ EMANUEL STIVALA

Ir-Rabat, Ghawdex From: 15 November 2017 09:00 to: 15 November 2017 15:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ L- ASSUNTA , TRIQ KERCEM , TRIQ PAWLU PORTELLI , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ IL- WIED , TRIQ L- IMBLOKK TAL-FRANCIZI