Fan Page

Contribute and Follow us on our Facebook page and groups

     

Il-kandidati li jer jikkontestaw fl-elezzjoni Generali tat-3 ta' Gunju fuq id-distrett tar-Rabat huma:

CANDIDATE NAME / ISEM TAL-KANDIDAT
GIARDINA Joseph - Alleanza Bidla
GRECH MINTOFF Ivan - Alleanza Bidla

CASSAR Ralph - Alternattiva Demokratika

PISANI Alex - Moviment Patrijotti Malta
CALLEJA Anthony - Moviment Patrijotti Maltin
FERRIGGI Johann - Moviment Patrijotti Maltin

AGIUS DECELIS Anthony [Tony] - Partit Laburista
AZZOPARDI Charles - Partit Laburista
BORG Ian - Partit Laburista
CASTALDI PARIS Ian - Partit Laburista
FARRUGIA PORTELLI Julia - Partit Laburista
GULIA Gavin - Partit Laburista
PULLICINO ORLANDO Jeffrey - Partit Laburista
SCHEMBRI Silvio - Partit Laburista
SCICLUNA Edward - Partit Laburista
ZRINZO AZZOPARDI Stefan - Partit Laburista

ABELA Sam - Partit Nazzjonalista
AGIUS Monique - Partit Nazzjonalista
BORG Antione - Partit Nazzjonalista
BORG Dounia - Partit Nazzjonalista
BUGEJA BARTOLO Lee - Partit Nazzjonalista
DEBONO Jean Pierre - Partit Nazzjonalista
FARRUGIA Godfrey - Partit Nazzjonalista
FENECH ADAMI Beppe - Partit Nazzjonalista
MAZZOLA Paul - Partit Nazzjonalista
MICALLEF Peter - Partit Nazzjonalista
VASSALLO David - Partit Nazzjonalista
VASSALLO Edwin - Partit Nazzjonalista
VASSALLO Ian Mario - Partit Nazzjonalista

 

Comments are closed