Page wall post by Mario Micallef

Mario Micallef posted a photo on Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's wall: Ghall-Quddiesa tal-Ghid immexxija mill-Papa Frangisku fi Pjazza San Pietru tal-Vatikan, illum dehru zewg arazzi mal-faccata – wiehed ta’ San Mikiel u l-iehor ta’ San Guzepp. Madwar S Guzepp hemm il-kliem “tu eris super domom meam” – “int tkun fuq id-dar tieghi” – il-kliem li kien qal il-Faraawni lil Guzeppi fl-Antik Testment, wara li dan tal-ahhar kien spega l-holm tal-Farawni. Fuq iz-zewg arazzi tidher cara l-arma tal-Papa prezenti – li jfisser li dawn saru fi zmienu. Maghru... (1 like)

Wallflux RSS demonstration (live)

You are viewing content through a demonstration-version of the Wallflux of the Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina-Facebook page. To remove this notice, and get access to the live Wallflux-feed, register it at https://www.wallflux.com/ Try also Wallflux Events, the calendar for your Facebook page at https://wallflux.com/events/287702917930884