Ir-Rabat From: 19 June 2017 08:00 to: 19 June 2017 11:59

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ GHERIEXEM , TRIQ GILORMU DINGLI , TRIQ SAN PAWL , WESGHA TAL- MUZEW , TRIQ DONI , TRIQ GHERIEXEM, BLOKK 4 , TRIQ GHERIEXEM, BLOKK 1

Photo: Timeline Photos

13 ta' Gunju - Tifkira ta' Sant'Antonio di Padova Mixghul b'zelu ta' l-appostli kien jipprietka bl-akbar hrara, jistqarruh Franza u l-Italja x'gid bla qies ghamel fl-Insara. Kliemu mzejna b'gherf u hlewwa lil qlub darab ta' l-eghdewwa. Bhal Profeti, kull ma habbar wara zmien sehh fil-bnedmin, jaqra kien fil-qlub mohbija il-htijiet tal-midinbin. Ghalhekk fis dnubiethom bkew, hadnu l-fidi, ikkonvertaw. Il-Kbir Alla, lil Antonju ghogbu zejnu b'qawwiet drieghu setgha tah fuq l-element... (9 likes)

Photo: Timeline Photos

13 ta' Gunju - Tifkira ta' Sant'Antonio di Padova Mixghul b'zelu ta' l-appostli kien jipprietka bl-akbar hrara, jistqarruh Franza u l-Italja x'gid bla qies ghamel fl-Insara. Kliemu mzejna b'gherf u hlewwa lil qlub darab ta' l-eghdewwa. Bhal Profeti, kull ma habbar wara zmien sehh fil-bnedmin, jaqra kien fil-qlub mohbija il-htijiet tal-midinbin. Ghalhekk fis dnubiethom bkew, hadnu l-fidi, ikkonvertaw. Il-Kbir Alla, lil Antonju ghogbu zejnu b'qawwiet drieghu setgha tah fuq l-element... (7 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Solennità ta’ Corpus Domini Nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tieħu sehem fil-Quddiesa Konċelebrata u fil-Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, li se ssir fil-Katidral ta’ Malta, fl-Imdina, fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Corpus Domini. Għalhekk dak in-nhar il-Fratelli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral fid-9.00 a.m., biex nilbsu u noħorġu proċessjonalment flimkien mas-Saċerdoti konċelebranti u nieħdu sehem fil-Quddiesa t... (2 likes)