Photo: Timeline Photos

L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp tfakkar: Jum l-Inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ San Ġużepp Nhar it-Tnejn l-1 ta’ Mejju – Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem Fis-Santwarju Nazzjonali ddedikat lilu, Knisja ta’ San Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani –Rabat Fis-6.15 p.m. Feature audio-viżiv dwar ir-restawr tal-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat. Fis-6.30 p.m. Quddiesa Konċelebrata Solenni bl-omelija mill-Wisq Rev. Patri Richard S. Grech O.F.M., Ministru Provinċjal... (26 likes)

Wallflux RSS demonstration (live)

You are viewing content through a demonstration-version of the Wallflux of the Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina-Facebook page. To remove this notice, and get access to the live Wallflux-feed, register it at https://www.wallflux.com/ Try also Wallflux Events, the calendar for your Facebook page at https://wallflux.com/events/287702917930884