Ir-Rabat From: 11 July 2017 09:00 to: 11 July 2017 12:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TRIQ JOSEPH BUGEJA , TRIQ IS- SIGAR , TRIQ HAD- DINGLI, SQAQ NRU. 1 , TRIQ HAL- BAJJADA , TRIQ HAD-DINGLI , TRIQ SANT' ARISTARKU , TRIQ HAL BAJJADA, SQAQ NRU. 1 , TRIQ RUDOLPH SALIBA , TRIQ HAL BAJJADA, SQAQ NRU. 3 , TRIQ SAN LUQA , TRIQ TA' FRANTON , TRIQ KARMENA MICALLEF , TRIQ DUN MIKIEL CALLUS

Ir-Rabat, Ghawdex From: 06 July 2017 14:00 to: 06 July 2017 20:00

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: , TREJQET L- EXCHANGE , TRIQ SIR LUIGI CAMILLERI , TRIQ IR- REPUBBLIKA , TRIQ IL- KAPUCCINI , TRIQ TA' WARA S-SUR , TRIQ MRO. GIUSEPPE GIARDINI VELLA , TRIQ MARY MEJLAK , TRIQ GANNI VASSALLO , TRIQ IL- MADONNA TAL-GILJU , TRIQ PATRI GACINTU CAMENZULI , TRIQ PATRI MANWEL MAGRI , TRIQ MATTIA PRETI , TRIQ IS- SAGHTAR , TRIQ WIED IS-SEQER , TRIQ FORN IL-GIR , TRIQ L- IMGHALLEM , AREA G & R SUPERMARKET , TRIQ IL- GILJU , AREA WIED TA-GRAZZJA , TRIQ TAL- MADLIENA , TRIQ MICHELE BUSUTTIL