Festi Reliġjuzi ċċelebrati ġewwa r-Rabat 13 – 06

Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ San Franġisk.
Nawguraw lir-Rabtin kollha.

Iktar informazzjoni dwar Festi iċċelebrati ġewwa r-Rabat fuq is-sit Festi Reliġjuzi ċċelebrati ġewwa r-Rabat.

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:13/06/2024 05:44
Bookmark the permalink.

Facebook Comments

Leave a Reply