Anniversarju imwiet illum 13 – 06

Infakkru l-memorji ta’ ħutna Rabtin li ħallewna f’dawn l-aħħar snin bħal llum [13 – 06].

Luigia/Giga Agius nee Zahra (Ta l-Arsova)

Iktar informazzjoni dwar dawn ħutna fuq is-sit Avviżi Mwiet

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:13/06/2024 05:44
Bookmark the permalink.

Facebook Comments

Leave a Reply