Anniversarju imwiet illum 19 – 06

Infakkru l-memorji ta’ ħutna Rabtin li ħallewna f’dawn l-aħħar snin bħal llum [19 – 06].

Charles Buġeja (Il-Brajmu)

Iktar informazzjoni dwar dawn ħutna fuq is-sit Avviżi Mwiet

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:19/06/2024 05:45
Bookmark the permalink.

Facebook Comments

Leave a Reply