Mons Gużeppi Depiro

Mons Gużeppi Depiro (02/11/1877 – 17/09/1933) huwa l-fundatur tas-Socjeta Missjunarja ta’ San Pawl (MSSP). Il-kunvent tal-MSSP fir-Rabat fil-fatt ukoll jinkludi c-Centru Depiro, imsemmi wara l-istess fundatur.

Rabtiet mar-Rabat:

Triq Mons G. Depiro
Monument Mons G. Depiro
Kunvent tal-MSSP
Centru Depiro


Mons G Depiro fuq Wikipedia

Leave a Reply