Toroq Ġewwa r-Rabat

 • Sqaq Fra Diegu
 • Sqaq Iċ-Ċjaki
 • Sqaq Il-Lewz
 • Sqaq Sant’ Agata
 • Sqaq Taċ-Ċawla
 • Trejqet Il-Ġewż [Baħrija]
 • Trejqet Il-Klin
 • Trejqet Il-Profs. V. Griffiths
 • Trejqet It-Tin [Baħrija]
 • Trejqet Ix-Xorbett
 • Triq Alessandro Curmy [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Anton Muscat Azzopardi
 • Triq Antonio Nani
 • Triq Beninju Zerafa
 • Triq Bir Il-Ljun
 • Triq Bir Ir-Riebu
 • Triq Carlo Fiamingo [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Cosmana Navarra
 • Triq Doni
 • Triq Doni L-Qadima
 • Triq Dun Frangisk Catania
 • Triq Dun Mikiel Callus
 • Triq Dun Nerik Bonnici [Baħrija]
 • Triq Dun Saverin Bianco [Baħrija]
 • Triq Edward J. Nicolas
 • Triq Emanuel Stivala
 • Triq Ferris
 • Triq Fra Ludovico Savoye [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Francesco Azzopardi [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Għajn Kajjet
 • Triq Għar Barka
 • Triq Għeriexem
 • Triq Gianpula
 • Triq Ġilormu Dingli
 • Triq Ġnien Il-Kbir
 • Triq Godwin Ganado [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Ġorg Borg Olivier
 • Triq Ġuzepp Balzano
 • Triq Ġużeppi Caruana [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Ħad-Dingli
 • Triq Ħal Bajjada
 • Triq Ħal Tartarni
 • Triq Ħaż-Żebbuġ
 • Triq Iċ-Ċagħki
 • Triq Iċ-Ċawla
 • Triq Id-Dejqa
 • Triq Il-Buskett
 • Triq Il-Fejġel
 • Triq Il-Fidloqqom
 • Triq Il-Fiera [Baħrija]
 • Triq Il-Ġarġir
 • Triq Il-Girna [Baħrija]
 • Triq Il-Ġnien Tan-Nigra [Baħrija]
 • Triq Il-Ħobbejża
 • Triq Il-Kappella L-Qadima [Baħrija]
 • Triq Il-Karrijiet
 • Triq Il-Kavallieri
 • Triq Il-Kbira
 • Triq Il-Konti Ruġġieru
 • Triq Il-Kulleġġ
 • Triq Il-Lellux
 • Triq Il-Lewż [Baħrija]
 • Triq Il-Mantell [Baħrija]
 • Triq Il-Merħliet
 • Triq Il-Mitħna
 • Triq Il-Palazz [Baħrija]
 • Triq Il-Patrijiet
 • Triq Il-Qastan [Baħrija]
 • Triq Il-Vjola
 • Triq In-Narċis
 • Triq In-Nigret
 • Triq In-Normanni
 • Triq Indri Borg
 • Triq Inguanez
 • Triq Ir-Rebħa
 • Triq Ir-Repubblika
 • Triq Ir-Rgħajja
 • Triq Ir-Rumani
 • Triq Ir-Rummien [Baħrija]
 • Triq Is-Sajf Ta’ San Martin [Baħrija]
 • Triq Is-Salvja
 • Triq Is-Siġar
 • Triq It-Tiġrija
 • Triq It-Torri L-Aħmar
 • Triq Iż-Żahar
 • Triq Joseph Bugeja
 • Triq Kan. G. Gatt Said
 • Triq Karmena Micallef
 • Triq Kilin (Mikiel) Spiteri
 • Triq Kola Xara
 • Triq L-Affreski
 • Triq L-Arpa
 • Triq L-Għobbejra
 • Triq L-Imtarfa
 • Triq L-Iskola [Baħrija]
 • Triq L-Iskola, Triq Ġdida Fi [Baħrija]
 • Triq L-Iskultura
 • Triq L-Isptar
 • Triq Labini
 • Triq Manwel Vitale
 • Triq Misraħ Suffara
 • Triq Mons. A. Buhagiar
 • Triq Mons. G. Depiro
 • Triq Mozart
 • Triq Nikola Saura
 • Triq Nutar F.Catania
 • Triq Patri G.A. Bonelli
 • Triq Patri Geraldu Paris, O.P. [Baħrija]
 • Triq Patri Tumas Xerri [Baħrija]
 • Triq Pawlu Inguanez
 • Triq Pawlu Xuereb
 • Triq Pierre Muscat
 • Triq Pietru Caxaru [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Pietru Gristi
 • Triq Raddet Ir-Roti [Baħrija]
 • Triq Robert Samut [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Rudolph Saliba
 • Triq Sammy Abela
 • Triq San Bartilmew
 • Triq San Bastjan
 • Triq San Dwardu
 • Triq San Franġisk
 • Triq San Ġużepp
 • Triq San Ġwann L-Għammied
 • Triq San Kataldu
 • Triq San Luqa
 • Triq San Martin
 • Triq San Mikiel
 • Triq San Patrizju
 • Triq San Pawl
 • Triq San Pawl Kuntent
 • Triq San Piju V
 • Triq San Publju
 • Triq San Trofimu
 • Triq San Tumas
 • Triq San Vincenz Ferreri
 • Triq Sant’ Agata
 • Triq Sant’ Antnin
 • Triq Sant’ Aristarku
 • Triq Santa Barbara
 • Triq Santa Katerina
 • Triq Santa Marija
 • Triq Santa Rita
 • Triq Santa Rosa
 • Triq Santu Rokku
 • Triq Santu Wistin
 • Triq Srina
 • Triq Ta’ Franton
 • Triq Ta’ Namura [Baħrija]
 • Triq Ta’ Qasgħa
 • Triq Tal-Marġa [Baħrija]
 • Triq Tal-Merħla [Mtaħleb]
 • Triq Tal-Mużew
 • Triq Tal-Plieri
 • Triq Tal-Virtu’
 • Triq Tat-Torri, Qasam Tad-Djar
 • Triq Toni Farrugia
 • Triq Valletta
 • Triq Vincenzo Ciappara
 • Triq Vincenzo M. Pellegrini
 • Triq Vivaldi
 • Triq Zondadari
 • Vjal Il-Ħaddiem
 • Vjal Santu Wistin

 

e-Volve Internet Services – Last updated on: 22/01/2021

Comments are closed.