Bijografiji

Bosta kienu dawk in-nies li b’xoghlhom u ghemilhom ghamlu gieh lir-Rabat.  Din il-lista taghti tfakkar lil uhud minn dawn il-personaggi biex ma jintesew qatt.

Paul Xuereb Joseph Calleia Gużè Galea Guza Bugeja

Ikkontribwixxi informazzjoni ghall-Bijografiji hawn.

Comments are closed.