Is-Saqqajja

In-niċċa ddedikata lil San Pawl fuq is-Saqqajja

In-niċċa ddedikata lil San Pawl fuq is-Saqqajja - Ritratt ta Peter Paul Ciantar

Kull min jaħseb fuq ir-Rabat
inkella lir-Rabtin iżur
l-ewwel post li jiġi f’mohhu
huwa s-Saqqajja żgur.

Fil-konfini tal-iMdina
parti mir-Rabat jitqies
is-Saqqajja l-bieb tar-Rabat
frekwentat minn ħafna nies

Żewġt ixjuħ fuq bank izekzku
jgħidu fuq kull min għaddejj
qabel ftit li xejn ħin kellhom
u llum m’għandhom x’jagħmlu xejn.

Jgħidu fuq t-tfal tal-bandli
In-nies jieklu f’ristorant
min jieqaf jagħti l-petrol
tal-karozza jimla t-tank.

U jiftakru kemm fl-imgħoddi
kważi tilfu x-xarabank
min għax waqaf għall-gazzetta
jew jiġbed il-flus mill-bank.

U jiftakru ukoll fl-imnarja
iż-żwiemel tat-tiġrija
xi planċier armat għall-banda
għall-programm fil-għaxija

L-għajn tal-bhejjem mimli ilma
u l-bdiewa għaddejjin
In-nisa l-ħwejjeġ jaħslu
taħt il-binja tal-każin.

Jiftakru meta fil-gwerra
bosta bini mġarraf
fl-attakk qalil mill-għadu
dwar il-vittmi Toni jtarraf.

Casino Notabile ta’ fuq is-Saqqajja li tlesta fl-1887

Casino Notabile ta’ fuq is-Saqqajja li tlesta fl-1887 - Ritratt ta Peter Paul Ciantar

Toni l-Mulej għajjatlu
warajħ Ġużeppi, Pawlu
Ir-rekordji tas-Saqqajja
hemm warajhom iħallu.

Michel Bugeja [08/10/2011]

© www.rabatmalta.com

Iktar Informazzjoni fuq is-Saqqajja

Leave a Reply