Rabat Malta Group Posts

A big welcome to our new members: Christian Vassallo, Cliff Falzon, Maronia Sammut, Franklin Zammit, Joseph Vassallo, Marvic Micallef, Joanna Barbaro Sant, Aaron Audrey Vassallo, Saviour Galea, Paul Tanti, Paul Abela, Tony Galea, Mary Mckay, Victoria Bugeja, House of Libra - Malta & Gozo, Caroline Zammit, Decoda Borg, Charlene Cutajar, Joseph Debono, Joseph Azzopardi, Gina Azzopardi, Sarah Conti, Mario Sammut, Silvana Zrinzo Azzopardi, Joe Agius, Noel Agius, Grace Mangion, Philip Agius, Peter Paul Agius, Marvin Debono, Jean Paul Micallef, Maria Eileen Fsadni, Rita Camilleri, Doreen Attard Bayliss, Shirley Farrugia, Simone Falzon, Alfred Tedesco, Josephine Vassallo, Miriam Gravino, Malcolm Borg, Kristina Cassar Dowling

Rabat Malta Group Posts

Bongu l-ahwa, Grazzi talli d-diskussjoni tkompli b'mod civili u ripsett lejn il-membri kollha, bla ma ndahhlu tghajjir u partiti politici fin-nofs. Dan skont il-patti u kundizzjonijiet tal-grupp. Nixtiequ ukoll infakkru li bħala parti miss-servizz lill-kommunita’ Rabtija, dan is-sit ħoloq spajzu għal negozji fejn offerti u vouchers għar-Rabtin jistaw jiġu ppubblikati mingħajr ħlas. Avvizi Klassifikati ukoll jinstabu u ghandhom jigu ppublikati f’dan il-grupp fuq http://www.rabatmalta.com/adverts Il-gurnata t-tajba. e-Volve Internet Services.

Rabat Malta Group Posts

Welcome....:) Rachel Tanti, John Galea, Gorgette Borg, Vincent Mangani, Mireille Cassar, Faye Camilleri, Kevin Junior, Carmen Schiavone, Enzo Pulis, Gabriel Bonello, Darlene Griolo, Vivie Meli, Sharon Lace, Karl Aquilina, Elaine Galea, Rita Rapinett, Danica Farrugia, Hear Again Rabat, Astrid Bugeja, Jessica Camilleri, Lara Vella, Marie Stell, Rebekah Cilia, Lizzy Borg, Rose Caruana, Ronnie Magri, Paul Muscat