Ikel Rabti

Hadd ma jichad il-fatt li l-pastizzi tradizzjonali Maltin huma sinonimi mar-Rabat.  Ir-Rabtin igorru tradizzjoni ta’ ikel Malti, u iehor li ma tantx issibu postijiet ohra.  F’din il-pagna qed nigbrulkom lista ta’ ikel tradizzjonali li huma popolari mar-Rabtin.

Ikel Staġun Kaloriji (Kcal) Kejl
Balbuljata Is-sena kollha 101 1 serving (1/6)
Bebbux bl-aljoli Frar – April / Lejla Rabtija / Reglari Farmed 342 1 cup
Bigilla 120 100 g
Biskuttini tar-Rahal
Braġjoli Is-sena kollha 400 1 (250g)
Bzar Aħdar mimli
Fanfri jew lampuki bħal fil-forn
Fenek moqli
Froġa
Ftira bil-majjal
Ful bit-Tewm Frar – April 344 1 serving (300g)
Ġamm Tal-Qargħa Ħamra 44 2 tablespoons
Ġbejna
Haruf frisk frakkasija
Haruf mixwi bil-patata l-form
Helwa tat-tork
Ħobż biż-żejt u t-tadam
Ħobż tal-Malti mixwi
Ħobża Mimlija
Il-Ħobż ta’ san martin
Il-Ħobża Maltija* Is-sena kollha 1013 400 g
Imqarrun
Kahli l-forn
Karamelli tal-ħarrub
Kusksu bil-ful
Lampuki moqlija Awwissu – Novembru
Malji tar-Randan (hobz li fl-antik kien jittiekel fi zmien is-sawm tar-randan)
Mazzit
Mazzit mixwi bil-bajd
Minestra
Mqaret
Msell mixwi
Pastizzi tal-Irkotta Is-sena kollha 210 each
Pastizzi tal-Piżelli Is-sena kollha 195 each
Patata l-Forn* Is-sena kollha 149 1 serving (100g)
Pudina tal-ħobż
Pulpetti tal-Makku
Qagħaq tal-Għasel Festi Mqaddsa 730 1 medium (200g)
Qaqoċċ Mimli
Qarabagħli mimli
Qubbajt
Ross il-Forn Is-sena kollha 250 1 (220g)
Ruggjata (Lewz/Lumi)
Sfineġ tal-Inċova Festi Mqaddsa / Lejla Rabtija / Regolari 125 1
Stuffat tal-Bebbux Is-sena kollha
Stuffat tal-fenek
Timpana
Torta bil-corned beef u pizelli
Torta ta’ San Martin
Torta tal-irkotta u ful Frar – April 458 1/8 porzjon
Trifle bix-xorb u Pan di Spagna
Zalzett tal-Malti

 

Ir-Rabat insibu bosta fran tal-hobz, li mhux kollha ghadhom jintuzaw.  Ismijiet bhal Ta’ Prufan, Ta’ Radoss, Tal-Kajsu, Ta’ Kekun, Ta’ Gelliedu kollha jfakkruna fil-hobz mghollija u fid-dixxijiet li kienu jittiehdu mir-Rabat ghat-tisjir.

Leave a Reply