Toroq imsemmijja għal personaġġi

TRIQ ALESSANDRO CURMY
TRIQ ANTON MUSCAT AZZOPARDI
TRIQ ANTONIO NANI
TRIQ BENINJU ZERAFA
TRIQ CARLO FIAMINGO
TRIQ DUN MIKIEL CALLUS
TRIQ DUN NERIK BONNICI
TRIQ DUN SAVERIN BIANCO
TRIQ EDWARD J. NICOLAS
TRIQ EMANUEL STIVALA
TRIQ FRA LUDOVICO SAVOYE
TRIQ FRANCESCO AZOPARDI
TRIQ GODWIN GANADO
TRIQ GORG BORG OLIVIER
TRIQ GUZEPP BALZANO
TRIQ GUZEPPI CARUANA
TRIQ IL-KONTI RUGGIERU
TRIQ INGUANEZ
TRIQ JOSEPH BUGEJA
TRIQ KAN. G. GATT SAID
TRIQ KARMENA MICALLEF
TRIQ KOLA XARA
TRIQ LABINI
TRIQ MANWEL VITALE
TRIQ MONS. A. BUHAGIAR
TRIQ MONS. G. DEPIRO
TRIQ MOZART
TRIQ NIKOLA SAURA
TRIQ NUTAR F.CATANIA
TRIQ PATRI G.A. BONELLI
TRIQ PATRI GERALDU PARIS, O.P.
TRIQ PATRI TUMAS XERRI
TRIQ PAWLU INGUANEZ
TRIQ PAWLU XUEREB
TRIQ PIERRE MUSCAT
TRIQ PIETRU CAXARU
TRIQ PIETRU GRISTI
TRIQ ROBERT SAMUT
TRIQ RUDOLPH SALIBA
TRIQ SAMMY ABELA
TRIQ SAN BARTILMEW
TRIQ SAN BASTJAN
TRIQ SAN DWARDU
TRIQ SAN FRANGISK
TRIQ SAN GUZEPP
TRIQ SAN GWANN L-GHAMMIED
TRIQ SAN KATALDU
TRIQ SAN LUQA
TRIQ SAN MARTIN
TRIQ SAN MIKIEL
TRIQ SAN PATRIZJU
TRIQ SAN PAWL
TRIQ SAN PIJU V
TRIQ SAN PUBLJU
TRIQ SAN TROFIMU
TRIQ SAN TUMAS
TRIQ SAN VINCENZ FERRERI
TRIQ SANT’ ANTNIN
TRIQ SANT’ ARISTARKU
TRIQ SANT’AGATA
TRIQ SANTA BARBARA
TRIQ SANTA KATERINA
TRIQ SANTA MARIJA
TRIQ SANTA RITA
TRIQ SANTA ROSA
TRIQ SANTU ROKKU
TRIQ SANTU WISTIN
TRIQ TA’ FRANTON
TRIQ TA’ NAMURA
TRIQ TA’ QASGHA
TRIQ TONI FARRUGIA
TRIQ VINCENZO CIAPPARA
TRIQ VINCENZO M. PELLEGRINI
TRIQ VIVALDI
TRIQ ZONDADARI

Leave a Reply