Toroq imsemmijja għal personaġġi

 • Trejqet Il-Profs. V. Griffiths
 • Triq Alessandro Curmy [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Anton Muscat Azzopardi
 • Triq Antonio Nani
 • Triq Beninju Zerafa
 • Triq Carlo Fiamingo [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Cosmana Navarra
 • Triq Dun Frangisk Catania
 • Triq Dun Mikiel Callus
 • Triq Dun Nerik Bonnici [Baħrija]
 • Triq Dun Saverin Bianco [Baħrija]
 • Triq Edward J. Nicolas
 • Triq Emanuel Stivala
 • Triq Fra Ludovico Savoye [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Francesco Azzopardi [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Ġilormu Dingli
 • Triq Godwin Ganado [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Ġorg Borg Olivier
 • Triq Ġuzepp Balzano
 • Triq Ġużeppi Caruana [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Il-Konti Ruġġieru
 • Triq Indri Borg
 • Triq Joseph Bugeja
 • Triq Kan. G. Gatt Said
 • Triq Karmena Micallef
 • Triq Kilin (Mikiel) Spiteri
 • Triq Manwel Vitale
 • Triq Mons. A. Buhagiar
 • Triq Mons. G. Depiro
 • Triq Nikola Saura
 • Triq Nutar F.Catania
 • Triq Patri G.A. Bonelli
 • Triq Patri Geraldu Paris, O.P. [Baħrija]
 • Triq Patri Tumas Xerri [Baħrija]
 • Triq Pawlu Inguanez
 • Triq Pawlu Xuereb
 • Triq Pierre Muscat
 • Triq Pietru Caxaru [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Pietru Gristi
 • Triq Robert Samut [Tal-Virtu, Rabat]
 • Triq Rudolph Saliba
 • Triq Sammy Abela
 • Triq Toni Farrugia
 • Triq Vincenzo Ciappara
 • Triq Vincenzo M. Pellegrini
 • Sqaq Fra Diegu
 • Sqaq Sant’ Agata
 • Triq San Bartilmew
 • Triq San Bastjan
 • Triq San Dwardu
 • Triq San Franġisk
 • Triq San Ġużepp
 • Triq San Ġwann L-Għammied
 • Triq San Kataldu
 • Triq San Luqa
 • Triq San Martin
 • Triq San Mikiel
 • Triq San Patrizju
 • Triq San Pawl
 • Triq San Pawl Kuntent
 • Triq San Piju V
 • Triq San Publju
 • Triq San Trofimu
 • Triq San Tumas
 • Triq San Vincenz Ferreri
 • Triq Sant’ Agata
 • Triq Sant’ Antnin
 • Triq Sant’ Aristarku
 • Triq Santa Barbara
 • Triq Santa Katerina
 • Triq Santa Marija
 • Triq Santa Rita
 • Triq Santa Rosa
 • Triq Santu Rokku
 • Triq Santu Wistin
 • Vjal Santu Wistin

 

e-Volve Internet Services – Last updated on: 22/01/2021

Comments are closed.