Dun Beninju Zerafa

Dun Beninju Zerafa – Qassis u kompożitur [25/08/1726] – [20/03/1804]

“Dun Beninju kien qassis-kompożitur tal-Mużika Sagra Rabti li serva ukoll bħala Maestro di Cappella fil-Katidral ta’ San Pawl fl-Imdina 1744-1786. Dun Beninju kien ukoll Maestro di Cappella tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp (dati mhux magħrufa) li hu kien jagħmel parti minnha bħala fratell attiv ħafna fi ħdana. Huwa kien jokkupa diversi karigi importanti bħala Prim u Sekond Assistent Rettur kif ukoll serva bħala wiehed mill-Prokuraturi tal-Ġimgħa l-Kbira u benefattur tal-istess Arċikonfraternità..  Hawn min isostni li Dun Beninju  għadu mhux  rikonoxxut biżżejjed.

Ġbir kollu Zerafa ta’ xogħlijiet vokali sagra, b’eċċezzjoni waħda, ġiet skoperta fl-1969 mill-mbagħad-kuratur ta’ l-Arkivji tal-Imdina, Mons Dun Ġwann Azzopardi. Il-ġbir, 148 kompożizzjoni, jinkludi, quddies, salmi, litaniji, għanjiet , antifoni, kant tal-Ġimgħa Mqaddsa u moti, ġie trasferit għall-arkivji tal-katidral, fejn kien professjonalment katalogati u arkivjat.  Xogħol wieħed, quddiesa Requiem skoperta riċentament għal erba ‘vuċijiet u l-organi, huwa ippriservat fil-Archivio Crypta Sancti Pauli (CSP) ġewwa l-Mużew Wignacourt.

F’għeluq l-mitejn sena minn mewtu, il-posta ta’ Malta ħarġet bolla ta’ 20 ċenteżmu tipproduċi l-orgni ta’ Dun Beninju, orgni li jinsab fil-knisja ta’ San Publiju, fuq il-Grotta ta’ San Pawl.

Referenzi-

Il-Festi Taghna 2005

FREDERICK AQUILINA (2007). A SHORT BIOGRAPHY OF BENIGNO ZERAFA (1726-1804): A MID-EIGHTEENTH-CENTURY MALTESE COMPOSER OF SACRED MUSIC. Eighteenth Century Music, 4 , pp 107-118 doi:10.1017/S1478570607000723

Casha Anthony, Mro Don Benigno Zerafa – 200 Sena millMewt (1804–2004); fl-Lehen il-Komunità Guzeppina – 2004

Rabtiet mar-Rabat:

Triq Beninju Zerafa

Segwi d-diskussjoni fuq dan il-personaġġ fuq Facebook

Ikkontribwixxi informazzjoni ghall-Bijografiji hawn.

e-Volve Internet Services – Last updated on: 27/01/2021

Leave a Reply