Festi Reliġjuzi ċċelebrati ġewwa r-Rabat


Jan
[17(2021)] Festa ta’ San Anton Abbati. Knisja San Mark. It-tieni Ħadd ta’ Jannar
[23(2021)] Festa ta’ San Bastjan. Knisja ta’ San Bastjan. L-ewwel Sibt fuq il-Festa ta’ San Bastjan li tigi ċċelebrata fil-20 ta’ Jannar.
[24(2021)] Festa ta’ San Publiju, issir purċissjoni zgħira f’Jannar. Parroċċa ta’ San Pawl. L-ewwel Ħadd fuq il-Festa ta’ San Publiju li tigi ccelebrata fil-21 ta’ Jannar.
[25] Festa tal-Konversjoni ta’ San Pawl, issir ġewwa biss. Parroċċa ta’ San Pawl.
Feb
[02] Festa tal-Gandlora. Parroċċa ta’ San Pawl.
[05] Festa ta’ Sant Agatha. Knisja ta’ Sant’ Agatha.
[10] Festa ta’ San Pawl Nawfraġu, issir ġewwa biss. Parroċċa ta’ San Pawl.
[11] Festa tal-Madonna tal-Lourdes fil-Knisja Santa Marija ta’ Ġesu’. Data ssettjata mill-Gwardjan.
Mar
[17] Festa ta’ San Patrick. Parroċċa ta’ San Pawl.
[26] Festa tad-Duluri, mill-Fratellanza tad-Duluri. (Tajjeb jingħad li b’obbligu jridu jsiru zewg festi ghad-unur id-Duluri, waħda fi zmien ir-randan u l-oħra fil-gurnata tagħha). Parroċċa ta’ San Pawl.
[26] Purċissjoni tad-Duluri. Knsija ta’ Ġieżu.
Apr
[02] Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Knisja ta’ Ġieżu. http://sanguzepp.rabatmalta.com/?page_id=138
[04] Festa ta’ Kristu Rxoxt. Parroċċa ta’ San Pawl.
[15] Festa tal-Ħniena Divina, purċissjoni tal-Vjatku. Parroċċa ta’ San Pawl.
Mar
[19] Festa ta’ San Ġużepp. Knisja ta’ Ġieżu. http://sanguzepp.rabatmalta.com
May
[09(2021)] Festa tal-Madonna tal-Għar. Knisja ta’ San Duminju.
[09] Festa ta’ San Ġorġ Preca. MUSEUM.
[19] Festa ta’ Santa Rita. Knsija San Mark.
[26] Festa ta’ Santa Giovanna Antida. Knisja ta’ San Bastjan.
Jun
[03(2021)] Corpus Domini, Festa Prinċipali. Parroċċa ta’ San Pawl. [http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi_%28feast%29]
May
[31] Zjara tal-Madonna lil Eliżabetta, Festa Titulari. Knisja ta’ Ġieżu. https://en.wikipedia.org/wiki/Visitation_(Christianity)
Jun
[08(2021)] Festa tal-Qalb ta’ Ġesu, (din il-purċissjoni ma għadiex issir iżda issir funzjoni ta’ ġewwa biss), din issir l-ewwel Ġimgħa fuq il-Festa ta’ Corpus Domini. Parroċċa ta’ San Pawl.
[08(2021)] Festa tal-Qalb ta’ Ġesu. Quddiesa u purċissjoni. Knisja ta’ San Duminku.
[13] Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ San Franġisk.
[13] Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ Ġieżu.
[25] Festa tal-Beata Nemesia. San Bastjan.
Jul
[04(2021)] L-ewwel Ħadd – Martirju ta’ San Pawl, Festa Titulari. Parroċċa San Pawl. http://sanpawl.rabatmalta.com
Aug
[02] Festa ta’ l-Indulġenza tal-Porzjuncola. Knisja ta’ Ġieżu. https://en.wikipedia.org/wiki/Porziuncola#Feast_Day_and_Porziuncola_Indulgence
[11] Festa ta’ Santa Klara. Knisja ta’ Ġieżu.
Sept
[05(2021)] Festa tal-Madonna tal-Konsolazzjoni (taċ-Ċintura). Knisja ta’ San Mark. http://www.rabatmalta.com/amcsaa
[12(2021)] Festa tal-Vitorja. Knsija tal-Vitorja, Mtaħleb. Il-festa ssir il-Ħadd fuq it-8 ta’ Settembru jew xi Ħadd viċin dan. http://www.ciantar.org/kappellimaltin/Il-Kappelli/Sett16/RBT_Mtahleb_Vitorja/rbt_mtahleb_vitorja.html
[15] Festa tad-Duluri, mill-Fratellanza tad-Duluri. Parroċċa ta’ San Pawl.
[16] Festa tal-Pjagi ta’ San Frangisk. Fnisja ta’ Frangisk.
[17] Festa tal-Pjagi ta’ San Frangisk. Knisja ta’ Ġieżu
[19(2021)] Festa ta’ Santa Katerina. Kappella ta’ Santa Katerina tad-Daħla.
[21] Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Parroċċa ta’ San Pawl.
[29] Festa ta’ San Mikiel Arkanġlu, mill-Fratellanza ta’ San Mikiel. Parroċċa ta’ San Pawl
Oct
[04] Festa ta’ San Franġisk t’Assisi. Knisja ta’ Ġieżu.
[05] Festa ta’ Santa Fawstina protetriċi ta’ l-għaqda Kompensatrici. Parroċċa ta’ San Pawl.
[10(2021)] Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Knisja ta’ San Duminku (Ħadd qrib 7 ta’ Ottubru) https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_the_Rosary
[17(2021)] Festa ta’ San Luqa. Ċentru Pastorali, Nigret. Ħadd qrib 18 ta’ Ottubru
[17(2021)] Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta’ San Frangisk. Tielet Ħadd.
Nov
[14(2021)] Festa ta’ San Martin. Knsija tal-Baħrija. 11 ta’ Novembru (jew l-ewwel Ħadd)
[15] Festa ta’ Sant’ Agostina Pietrantoni. Knisja ta’ San Bastjan.
[21] Festa tal-Madonna tat-Tempju. Paroċċa ta’ San Pawl.
Dec
[08] Festa tal-Kunċizzjoni, mill-Fratellanza tal-Kunċizzjoni. Parroċċa ta’ San Pawl

 

e-Volve Internet Services – Last updated on: 22/01/2021

Leave a Reply