Festi Reliġjuzi ċċelebrati ġewwa r-Rabat


Jan
[21(2023)] Festa ta’ San Bastjan. Knisja ta’ San Bastjan. L-ewwel Sibt fuq il-Festa ta’ San Bastjan li tigi ċċelebrata fil-20 ta’ Jannar.
[22(2023)] Festa ta’ San Anton Abbati. Knisja San Mark. It-tieni Ħadd ta’ Jannar
[22(2023)] Festa ta’ San Publiju, issir purċissjoni zgħira f’Jannar. Bażilikata’ San Pawl. L-ewwel Ħadd fuq il-Festa ta’ San Publiju li tigi ccelebrata fil-21 ta’ Jannar.
[25] Festa tal-Konversjoni ta’ San Pawl, issir ġewwa biss. Bażilikata’ San Pawl.
Feb
[02] Festa tal-Gandlora. Bażilikata’ San Pawl.
[05] Festa ta’ Sant Agatha. Knisja ta’ Sant’ Agatha.
[10] Festa ta’ San Pawl Nawfraġu, issir ġewwa biss. Bażilikata’ San Pawl.
[11] Festa tal-Madonna tal-Lourdes fil-Knisja Santa Marija ta’ Ġesu’. Data ssettjata mill-Gwardjan.
Mar
[17] Festa ta’ San Patrick. Bażilikata’ San Pawl.
[19] Festa ta’ San Ġużepp. Knisja ta’ Ġieżu.
[31] Festa tad-Duluri, mill-Fratellanza tad-Duluri. (Tajjeb jingħad li b’obbligu jridu jsiru zewg festi ghad-unur id-Duluri, waħda fi zmien ir-randan u l-oħra fil-gurnata tagħha). Bażilikata’ San Pawl.
[31] Purċissjoni tad-Duluri. Knsija ta’ Ġieżu.
Apr
[07] Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Knisja ta’ Ġieżu.
[09] Festa ta’ Kristu Rxoxt. Bażilikata’ San Pawl.
[15] Festa tal-Ħniena Divina, purċissjoni tal-Vjatku. Bażilikata’ San Pawl.
May
[07(2023)] Festa tal-Madonna tal-Għar. Knisja ta’ San Duminku.
[09] Festa ta’ San Ġorġ Preca. MUSEUM.
[19] Festa ta’ Santa Rita. Knsija San Mark.
[26] Festa ta’ Santa Giovanna Antida. Knisja ta’ San Bastjan.
[31] Zjara tal-Madonna lil Eliżabetta, Festa Titulari. Knisja ta’ Ġieżu.
Jun
[08(2023)] Corpus Domini
[13(2023)] Festa tal-Qalb ta’ Ġesu, (Din il-purċissjoni ma għadiex issir iżda issir funzjoni ta’ ġewwa biss), din issir l-ewwel Ġimgħa fuq il-Festa ta’ Corpus Domini. Bażilikata’ San Pawl.
[13(2023)] Festa tal-Qalb ta’ Ġesu. Quddiesa u purċissjoni. Knisja ta’ San Duminku.
[13] Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ San Franġisk.
[13] Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ Ġieżu.
[18(2023)] Corpus Domini, Festa Prinċipali. Bażilikata’ San Pawl.
[25] Festa tal-Beata Nemesia. San Bastjan.
Jul
[02(2023)] L-ewwel Ħadd – Martirju ta’ San Pawl, Festa Titulari. Bażilika San Pawl.
Aug
[02] Festa ta’ l-Indulġenza tal-Porzjuncola. Knisja ta’ Ġieżu.
[11] Festa ta’ Santa Klara. Knisja ta’ Ġieżu.
Sep
[03(2023)] Festa tal-Madonna tal-Konsolazzjoni (taċ-Ċintura). Knisja ta’ San Mark.
[10(2023)] Festa tal-Vitorja. Knsija tal-Vitorja, Mtaħleb. Il-festa ssir il-Ħadd fuq it-8 ta’ Settembru jew xi Ħadd viċin dan.
[15] Festa tad-Duluri, mill-Fratellanza tad-Duluri. Bażilikata’ San Pawl.
[16] Festa tal-Pjagi ta’ San Frangisk. Fnisja ta’ Frangisk.
[17] Festa tal-Pjagi ta’ San Frangisk. Knisja ta’ Ġieżu
[17(2023)] Festa ta’ Santa Katerina. Kappella ta’ Santa Katerina tad-Daħla.
[21] Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Bażilikata’ San Pawl.
[29] Festa ta’ San Mikiel Arkanġlu, mill-Fratellanza ta’ San Mikiel. Bażilikata’ San Pawl
Oct
[04] Festa ta’ San Franġisk t’Assisi. Knisja ta’ Ġieżu.
[05] Festa ta’ Santa Fawstina protetriċi ta’ l-għaqda Kompensatrici. Bażilikata’ San Pawl.
[08(2023)] Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Knisja ta’ San Duminku (Ħadd qrib 7 ta’ Ottubru)
[15(2023)] Festa ta’ San Luqa. Ċentru Pastorali, Nigret. Ħadd qrib 18 ta’ Ottubru
[15(2023)] Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta’ San Frangisk. Tielet Ħadd.
Nov
[12(2023)] Festa ta’ San Martin. Knsija tal-Baħrija. 11 ta’ Novembru (jew l-ewwel Ħadd)
[15] Festa ta’ Sant’ Agostina Pietrantoni. Knisja ta’ San Bastjan.
[21] Festa tal-Madonna tat-Tempju. Paroċċa ta’ San Pawl.
Dec
[08] Festa tal-Kunċizzjoni, mill-Fratellanza tal-Kunċizzjoni. Bażilikata’ San Pawl
[25] It-twelid ta’ Ġesu Bambin

 

e-Volve Internet Services – Last updated on: 05/06/2023

Leave a Reply