Festi Reliġjuzi ċċelebrati ġewwa r-Rabat

Jan
[13/01/2019] [12/01/2020] It-tieni Ħadd ta’ Jannar
Festa ta’ San Anton Abbati. Il-Knisja ta’ San Mark

[25/01/2019] [25/01/2020]
Festa tal-Konversjoni ta’ San Pawl, issir ġewwa biss. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[26/01/2019] [25/01/2020] L-ewwel Sibt fuq il-Festa ta’ San Bastjan li tigi ċċelebrata fil-20 ta’ Jannar.
Festa ta’ San Bastjan. Il-Knisja ta’ San Bastjan

[27/01/2019] [26/01/2020] L-ewwel Ħadd fuq il-Festa ta’ San Publiju li tigi ccelebrata fil-21 ta’ Jannar.
Festa ta’ San Publiju, issir purċissjoni zgħira f’Jannar. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

Feb
[02/02/2019] [02/02/2020]
Festa tal-Gandlora. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[05/02/2019] [05/02/2020]
Festa ta’ Sant Agatha. Il-Knisja ta’ Sant’ Agata

[10/02/2019] [10/02/2020]
Festa ta’ San Pawl Nawfraġu, issir ġewwa biss. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[11/02/2019] [11/02/2020] Data ssettjata mill-Gwardjan.
Festa tal-Madonna tal-Lourdes fil-Knisja Santa Marija ta’ Ġesu’. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

Mar
[17/03/2019] [17/03/2020]
Festa ta’ San Patrick. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[19/03/2019] [19/03/2020] Data ssettjata mill-Gwardjan jekk tahbat fil-perjodu tal-Gimgha l-Kbira.
Festa ta’ San Ġużepp. Knisja ta’ Ġieżu. Żur Paġna. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

Apr
[12/04/2019] [03/04/2020]
Purċissjoni tad-Duluri. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

[12/04/2019] [03/04/2020]
Festa tad-Duluri, mill-Fratellanza tad-Duluri. (Tajjeb jingħad li b’obbligu jridu jsiru zewg festi ghad-unur id-Duluri, waħda fi zmien ir-randan u l-oħra fil-gurnata tagħha). Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[15/04/2019] [15/04/2020]
Festa tal-Ħniena Divina, purċissjoni tal-Vjatku. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[19/04/2019] [10/04/2020]
Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Żur Paġna. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

[21/04/2019] [12/04/2020]
Festa ta’ Kristu Rxoxt. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

May
[05/05/2019] [03/05/2020]
Festa tal-Madonna tal-Bon Kunsill Kappella tal-Kazin San Pawl

[09/05/2019] [09/05/2020]
Festa ta’ San Ġorġ Preca. MUSEUM.

[12/05/2019] [10/05/2020]
Festa tal-Madonna tal-Għar. Knisja tal-Madonna ta’ l-Għar(Dumnikani)

[19/05/2019] [19/05/2020]
Festa ta’ Santa Rita. Il-Knisja ta’ San Mark

[26/05/2019] [26/05/2020]
Festa ta’ Santa Giovanna Antida. Il-Knisja ta’ San Bastjan

[31/05/2019] [31/05/2020]
Zjara tal-Madonna lil Eliżabetta, Festa Titulari. Żur Paġna. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

Jun
[13/06/2019] [13/06/2020]
Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

[13/06/2019] [13/06/2020]
Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ San Frangisk tal-Pjagi

[23/06/2019] [14/06/2020]
Corpus Domini, Festa Prinċipali. Żur Paġna. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[25/06/2019] [25/06/2020]
Festa tal-Beata Nemesia. Il-Knisja ta’ San Bastjan

[27/06/2019] [18/06/2020] Din issir l-ewwel Ġimgħa fuq il-Festa ta’ Corpus Domini.
Festa tal-Qalb ta’ Ġesu. Quddiesa u purċissjoni. Knisja tal-Madonna ta’ l-Għar(Dumnikani)

[27/06/2019] [18/06/2020] Din issir l-ewwel Ġimgħa fuq il-Festa ta’ Corpus Domini.
Festa tal-Qalb ta’ Ġesu, (din il-purċissjoni ma għadiex issir iżda issir funzjoni ta’ ġewwa biss) Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

Jul
[07/07/2019] [05/07/2020] L-ewwel Ħadd
Martirju ta’ San Pawl, Festa Titulari. Żur Paġna. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

Aug
[02/08/2019] [02/08/2020]
Festa ta’ l-Indulġenza tal-Porzjuncola Żur Paġna. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

[11/08/2019] [11/08/2020]
Festa ta’ Santa Klara. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

Sep
[01/09/2019] [06/09/2020] L-ewwel Ħadd
Festa tal-Madonna tal-Konsolazzjoni (taċ-Ċintura). Żur Paġna. Il-Knisja ta’ San Mark

[08/09/2019] [13/09/2020] Il-festa ssir il-Ħadd fuq it-8 ta’ Settembru jew xi Ħadd viċin dan.
Festa tal-Vitorja. Żur Paġna. Kappella tal-Vitorja – Mtahleb

[15/09/2019] [20/09/2020]
Festa ta’ Santa Katerina. Knsija ta’ Santa Katerina – Dahla

[15/09/2019] [15/09/2020]
Festa tad-Duluri, mill-Fratellanza tad-Duluri. (Tajjeb jingħad li b’obbligu jridu jsiru zewg festi ghad-unur id-Duluri, waħda fi zmien ir-randan u l-oħra fil-gurnata tagħha). Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[16/09/2019] [16/09/2020]
Festa tal-Pjagi ta’ San Frangisk. Knisja ta’ San Frangisk tal-Pjagi

[17/09/2019] [17/09/2020]
Festa tal-Pjagi ta’ San Frangisk. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

[21/09/2019] [21/09/2020]
Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[29/09/2019] [29/09/2020]
Festa ta’ San Mikiel Arkanġlu, mill-Fratellanza ta’ San Mikiel. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

Oct
[04/10/2019] [04/10/2020]
Festa ta’ San Franġisk t’Assisi. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

[05/10/2019] [05/10/2020]
Festa ta’ Santa Fawstina protetriċi ta’ l-għaqda Kompensatrici. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

[13/10/2019] [11/10/2020] Hadd qrib 7 ta’ Ottubru
Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Żur Paġna. Knisja tal-Madonna ta’ l-Għar(Dumnikani)

[20/10/2019] [18/10/2020] Hadd qrib 18 ta’ Ottubru
Festa ta’ San Luqa. Ċentru Pastorali San Luqa – Nigret

[20/10/2019] [18/10/2020] Tielet Hadd.
Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta’ San Frangisk tal-Pjagi

Nov
[15/11/2019] [15/11/2020]
Festa ta’ Sant’ Agostina Pietrantoni. Il-Knisja ta’ San Bastjan

[17/11/2019] [15/11/2020] 11 ta’ Novembru jew l-ewwel Hadd ta’ wara
Festa ta’ San Martin. Il-Knisja ta’ San Martin – Bahrija

[21/11/2019] [21/11/2020]
Festa tal-Madonna tat-Tempju. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl

Dec
[08/12/2019] [08/12/2020]
Festa tal-Kunċizzjoni, mill-Fratellanza tal-Kunċizzjoni. Knisja Kolleġġjata u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl


Knejjes u Kappelli gewwa r-Rabat
 

 

e-Volve Internet Services – Last updated on:09/08/2019

Leave a Reply