Messaġġi mill-Amministraturi 21 – 06

Infakkru lill-utenti li dan is-sit Rabatmalta.com u midja soċjali abbinata ma mieghu, jitmexxa b’mod volontarju minn e-Volve Internet Services bl-għajnuna ta’ content creators u moderators dedikati. Kull materjal li jittella f’dawn ir-riżorsi jista jiġi użat fis-sit prinċipali. Dan jagħmilha iktar faċli li l-istorja u l-kultura Rabtija tibqa magħrufa u ma tintesa qatt.

Kun ghaf iktar fuq ir-Rabat.

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:21/06/2024 05:44

Messaġġi mill-Amministraturi 18 – 06

Filwaqt li naqsmu s-sogħba tal-membri tagħna bit-telf ta’ familjari u ħbieb, infakkru li avviżi ta’ mwiet jistaw jiġu mibgħutha hawnhekk u anke fuq https://www.rabatmalta.com/avvizi. Avviżi klassifikati oħra jittellaw fuq https://www.rabatmalta.com/adverts qabel ma jiġu mtella f’dan il-grupp permezz ta’ link provduta mis-sit.

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:18/06/2024 05:44

Messaġġi mill-Amministraturi 15 – 06

Materjal b’tema ta’ agrikoltura, siġar, pjanti u xeni naturali jistaw jittellaw fil-grupp tagħna ta’ Facebook https://www.facebook.com/groups/gonnamaltin u jistaw jintużaw fil-paġna tas-sit https://gonna.maltaweb.biz biex jiġu apprezzati minn dilettanti ta’ din it-tema.

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:15/06/2024 05:44

Messaġġi mill-Amministraturi 14 – 06

Bħala parti miss-servizz lill-kommunita’ Rabtija, dan is-sit ħoloq spajzu għal negozji fejn offerti u vouchers għar-Rabtin jistaw jiġu ppubblikati mingħajr ħlas.
Avvizi Klassifikati ukoll jinstabu u ghandhom jigu ppublikati fuq Rabat Business Offers.

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:14/06/2024 05:44

Messaġġi

Inħeġġu lill-membri biex itellaw iktar ritratti tar-Rabat dirett fil-grupp. Infakkru ukoll li “share” minn paġni personali jistaw jitqiesu bħala reklam personali u mhux mal-ispirtu tal-patti u kundizzjonijiet ta’ dan il-grupp.

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:11/06/2024 07:15