Rabat Malta Group Posts

Daqs kemm il-genituri jistghu jghinu lill-uliedhom jikbru b'sahhithom u jizviluppaw il-kapacitajiet kollha taghhom, dizgrazzjatament daqshekk iehor jistghu jaljenawhom, jostakolawhom, "jibbrainwashjawhom", jikkontrollawlhom mohhom u eventwalment jeqirduhom u jkissruhom. [https://www.facebook.com/anthony.cauchi.73/videos/10211594887026956/?id=695477116](https://www.facebook.com/anthony.cauchi.73/videos/10211594887026956/?id=695477116)