Rabat Malta Group Posts

Il bierah inzilt ic Chadwick lakes fis 14:00, u fl ewwel kanduniera inti u niezel kien hemm nadif. Xhin tlajt siegha wara, xi qaddis jimxi fl art rema xi 20 tire hziena tal karozzi fl istess kantuniera li semmejt. Vendikazzjoni cara. Tal misthija dawn it tip ta monstri li qed jaghmlu hekk. Irrapportajt biex jitnaddaf.

Rabat Malta Group Posts

AVVIZ TA GHELUQ TA' TRIQ IL-KBIRA MINHABBA MANUTENZJONIJIET HABBA DIK IL-HSARA LI HEMM TAL-ILMA....manutenzjonijiet ser isiru illejla bejn 0700pm-0900pm. Dear members, kindly be informed that this eve, between 1900hrs- 2100hrs, Main street will be closed due to maintenance works on the problem regarding water seepage.