Rabat Malta Group Posts

Daqs kemm il-genituri jistghu jghinu lill-uliedhom jikbru b'sahhithom u jizviluppaw il-kapacitajiet kollha taghhom, dizgrazzjatament daqshekk iehor jistghu jaljenawhom, jostakolawhom, "jibbrainwashjawhom", jikkontrollawlhom mohhom u eventwalment jeqirduhom u jkissruhom. [https://www.facebook.com/anthony.cauchi.73/videos/10211594887026956/?id=695477116](https://www.facebook.com/anthony.cauchi.73/videos/10211594887026956/?id=695477116)

Rabat Malta Group Posts

Il bierah inzilt ic Chadwick lakes fis 14:00, u fl ewwel kanduniera inti u niezel kien hemm nadif. Xhin tlajt siegha wara, xi qaddis jimxi fl art rema xi 20 tire hziena tal karozzi fl istess kantuniera li semmejt. Vendikazzjoni cara. Tal misthija dawn it tip ta monstri li qed jaghmlu hekk. Irrapportajt biex jitnaddaf.