Rabat Malta Group Posts

Bongu l-ahwa, Grazzi talli d-diskussjoni tkompli b'mod civili u ripsett lejn il-membri kollha, bla ma ndahhlu tghajjir u partiti politici fin-nofs. Dan skont il-patti u kundizzjonijiet tal-grupp. Nixtiequ ukoll infakkru li bħala parti miss-servizz lill-kommunita’ Rabtija, dan is-sit ħoloq spajzu għal negozji fejn offerti u vouchers għar-Rabtin jistaw jiġu ppubblikati mingħajr ħlas. Avvizi Klassifikati ukoll jinstabu u ghandhom jigu ppublikati f’dan il-grupp fuq http://www.rabatmalta.com/adverts Il-gurnata t-tajba. e-Volve Internet Services.

Rabat Malta Group Posts

I understand this business regarding the Central Link Project is rather a sensitive issue at the moment however the beauty of this site is that we have the privilege to argue reasonably... about any issue which is bothering us. This blog was written by an individual who happens to hail from Rabat and who holds the environment truly to heart. This is one side of the coin....