Rabat Malta Group Posts

Water service interruption from 01/08/2019 08:00:00 to 01/08/2019 12:00:00 in RABAT (Malta) due to Repair Main. Area(s) affected: TRIQ INGUANEZ, TRIQ SANTA ROSA, TRIQ SANTU ROKKU, TRIQ SAN MIKIEL, TRIQ SANTA KATERINA, TRIQ IR- RGHAJJA, TRIQ SAN DWARDU, TRIQ TAL- VIRTU', TRIQ IL- KULLEGG, TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 1, TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 2, TRIQ SAN FRANGISK, TRIQ COSMANA NAVARRA, TRIQ COSMANA NAVARRA, SQAQ NRU. 1, TRIQ SAN BASTJAN, TRIQ NIKOLA SAURA, TRIQ IL- KONTI RUGGIERU, TRIQ GORG BORG OLIVIER, TRIQ SANTA MARIJA, TRIQ SANT' ANTNIN. More info: www.wsc.com.mt. Apologies for the inconvenience

Rabat Malta Group Posts

Bongu l-ahwa, Grazzi talli d-diskussjoni tkompli b'mod civili u ripsett lejn il-membri kollha, bla ma ndahhlu tghajjir u partiti politici fin-nofs. Dan skont il-patti u kundizzjonijiet tal-grupp. Nixtiequ ukoll infakkru li bħala parti miss-servizz lill-kommunita’ Rabtija, dan is-sit ħoloq spajzu għal negozji fejn offerti u vouchers għar-Rabtin jistaw jiġu ppubblikati mingħajr ħlas. Avvizi Klassifikati ukoll jinstabu u ghandhom jigu ppublikati f’dan il-grupp fuq http://www.rabatmalta.com/adverts Il-gurnata t-tajba. e-Volve Internet Services.