Rabat Malta Group Posts

Water service interruption from 01/08/2019 08:00:00 to 01/08/2019 12:00:00 in RABAT (Malta) due to Repair Main. Area(s) affected: TRIQ INGUANEZ, TRIQ SANTA ROSA, TRIQ SANTU ROKKU, TRIQ SAN MIKIEL, TRIQ SANTA KATERINA, TRIQ IR- RGHAJJA, TRIQ SAN DWARDU, TRIQ TAL- VIRTU', TRIQ IL- KULLEGG, TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 1, TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 2, TRIQ SAN FRANGISK, TRIQ COSMANA NAVARRA, TRIQ COSMANA NAVARRA, SQAQ NRU. 1, TRIQ SAN BASTJAN, TRIQ NIKOLA SAURA, TRIQ IL- KONTI RUGGIERU, TRIQ GORG BORG OLIVIER, TRIQ SANTA MARIJA, TRIQ SANT' ANTNIN. More info: www.wsc.com.mt. Apologies for the inconvenience

Rabat Malta Group Posts

Bongu l-ahwa, Grazzi talli d-diskussjoni tkompli b'mod civili u ripsett lejn il-membri kollha, bla ma ndahhlu tghajjir u partiti politici fin-nofs. Dan skont il-patti u kundizzjonijiet tal-grupp. Nixtiequ ukoll infakkru li bħala parti miss-servizz lill-kommunita’ Rabtija, dan is-sit ħoloq spajzu għal negozji fejn offerti u vouchers għar-Rabtin jistaw jiġu ppubblikati mingħajr ħlas. Avvizi Klassifikati ukoll jinstabu u ghandhom jigu ppublikati f’dan il-grupp fuq http://www.rabatmalta.com/adverts Il-gurnata t-tajba. e-Volve Internet Services.

Rabat Malta Group Posts

I understand this business regarding the Central Link Project is rather a sensitive issue at the moment however the beauty of this site is that we have the privilege to argue reasonably... about any issue which is bothering us. This blog was written by an individual who happens to hail from Rabat and who holds the environment truly to heart. This is one side of the coin....