Rabat Malta Group Posts

Ghal min hu dilettant tal karrozzi u mir rabat - toqodux tinzlu hal far nhar ta hamis. Kuljum ikolna it tlielaq ahna vjal il haddiem. Karrozzi ta kull tip - honda, toyota, bmw’s. Starting line kif jinqabez id dawra ta qabel l convenience u tispicca sa ftit qabel l knisja tan nigret - gas down u kulhadd imqaccat wrong side! Sakemm joqtlu lil xi hadd imbad niehdu azzjoni. Periklu kbir saret din it triq! Take note rabat local council!!!!! ???