Samuel Bugeja

Samuel Bugeja – Skultur, dekoratur, restawratur. [1920] – [2004]

Samuel Bugeja Photo Twieled ir-Rabat. Fost ix-xogħlijiet tiegħu fir-Rabat hemm il-bronż tal-altar mejda fil-parroċċa u pedestal tal-injam fil-kapella tal-Każin San Pawl. Irrestawra ukoll il-pittura ta’ E Coccoli li tinsab fil-koppla tal-Parroċċa. Ħajr: Joseph Scerri

Segwi d-diskussjoni fuq dan il-personaġġ fuq Facebook

Ikkontribwixxi informazzjoni ghall-Bijografiji hawn.

e-Volve Internet Services – Last updated on: 28/01/2021

Comments are closed.