Anniversarju imwiet illum 21 – 06

Infakkru l-memorji ta’ ħutna Rabtin li ħallewna f’dawn l-aħħar snin bħal llum [21 – 06].

France Deguara (Tal-Bahri jew Ta’ Wirxina)

Iktar informazzjoni dwar dawn ħutna fuq is-sit Avviżi Mwiet

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:21/06/2024 05:44

Anniversarju imwiet illum 19 – 06

Infakkru l-memorji ta’ ħutna Rabtin li ħallewna f’dawn l-aħħar snin bħal llum [19 – 06].

Charles Buġeja (Il-Brajmu)

Iktar informazzjoni dwar dawn ħutna fuq is-sit Avviżi Mwiet

eVolve Rabat Announcements – e-Volve Internet Services – Last Updated:19/06/2024 05:45